1. Начало
  2. Новини
  3. ОСП - научи повече
  4. Одобрени са всички 22 проекта по подмярка 5.1, подадени от земеделски производители

Одобрени са всички 22 проекта по подмярка 5.1, подадени от земеделски производители

Предстои подписването на договори с кандидатите по подмярката

 

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценките на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.003 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР 2014 – 2020 г. от приема през 2021 г.

По процедурата са одобрени за финансиране всички подадени 22 броя проектни предложения, като одобрената безвъзмездна финансова помощ по проектите е 7 324 471,80 лв.

Предстои изпращане на писма за одобрение на кандидатите и подписването на административни договори с тях.

През 2021 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.003 по подмярка 5.1, в периода на приема от 02.02.2021 до 05.05.2021 г. бяха подадени 22 броя проектни предложения. Бюджетът по приема е в размер на 23 469 600 лв.

Инвестициите по подмярката са насочени към намаляване на риска и ограничаване на последствията от заразни болести по животните, като основната цел е защита на селскостопанското производство от въздействието на природни бедствия, ограничаване възможността за разширяване на АЧС и други заразни болести, наблюдавани при птици и дребни преживни животни.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.