Одобрени са резултатите от българското участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Министрите се съгласиха, че новият модел на прилагане на ОСП предоставя подходяща рамка за постигане на амбициозните екологични цели

 

Правителството одобри доклада от неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което се проведе в периода 22-24 септември в гр. Хелзинки, Финландия. Министрите обсъдиха темата „Промяна на ролята на земеделските производители относно действията, свързани с климата - Насърчаване на устойчиво земеделие чрез поглъщане на въглерод от почвата“.

Министрите се съгласиха, че новият модел на прилагане на ОСП предоставя подходяща рамка за постигане на амбициозните екологични цели, в т.ч. подпомагане на поглъщането на въглерод от почвите за борбата с изменението на климата. Делегациите обаче настояха за по-голяма гъвкавост и субсидиарност в стратегическото планиране. Това позволява на държавите членки да вземат предвид местните и регионални особености при адаптиране на интервенциите, които отговарят на техните климатични цели и нужди.

 

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар