1. Начало
  2. Новини
  3. От фермата до трапезата
  4. 16 проекта по подмярка 8.6 от ПРСР 2014-2020 г. преминават на последен етап на оценка

16 проекта по подмярка 8.6 от ПРСР 2014-2020 г. преминават на последен етап на оценка

По подмярка 8.6 се финансират инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти

 

Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 63 проектни предложения по подмярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. От тях до следващ (последен) етап на разглеждане – техническа и финансова оценка, преминават 16 проекта. Недопуснати до последния етап за оценяване са 30 проектни предложения, 2 инвестиционни предложения са оттеглени по молба на самите кандидати, а 15 са спрени за извършване на допълнителни проверки.

По подмярка 8.6 се финансират инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти. Чрез финансовата подкрепа на Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕФРСР) се цели подобряване на конкурентоспособността и създаването на работни места, в частност в селските райони, като същевременно се гарантира опазването на горите и предоставяне на екосистемни услуги. Друг очакван резултат от прилагане на подмярката е постигане на устойчивото управление на горите чрез извършването на сечи, с цел подобряване състоянието на горите, възобновяване, запазване на генетичните ресурси, добив на дървесина, както и запазване и увеличаване на основните функции на горите.   

На интернет страницата на ДФЗ е публикуван Списък с допуснатите 16 кандидати по процедурата.

Публикуван е и Списък с недопуснатите проекти по подмярка 8.6, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка. Предстои да се изпратят уведомителни писма чрез ИСУН на кандидатите, чиито проекти са включени в списъка. В едноседмичен срок след получаването им, бенефициерите могат да подадат своите възражения пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА също чрез ИСУН.

След приключване на процедурата по обжалване, на допуснатите до последния етап проекти, ще бъде извършена техническа и финансова оценка. Бенефициерите, чиито инвестиционни предложения са преминали успешно този етап, ще получат писма за одобрение. Допустимите кандидати ще бъдат поканени за сключване на административни договори по подмярка 8.6 от ПРСР 2014-2020.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.