Русия намалява вноса на мляко

Русия и тази година ще има увеличение на млекопроизводството и ще намали вноса на млечни продукти. Това заяви земеделският министър Дмитрий Патрушев на международен форум за млякото в Москва.

За последните шест години производството на мляко в Русия е нараснало дотолкова, че вносът е паднал с повече от 30 процента, посочи Патрушев. През 2018 година импортът е намален със 7 на сто до близо 6 и половина милиона тона, цитира министърът статистическите данни.

От агроведомството в Москва твърдят, че през миналата година производството на мляко в страната се е увеличило с процент и половина до 30 милиона тона. Този добър резултат позволявал Русия отново да излезе като износител на млечни продукти на международния пазар, изтъкна министърът. 60 на сто от експортираните количества се насочват към партньорите в рамките на Евразийския икономически съюз. През 2018-та са сключени и спогодби за достъп до перспективния китайски пазар, както и за доставки за Турция и Тунис, похвали се аграрният министър.

 

Коментари (1)
TorWikiUrls Are you curious to know what the dark web is? What is hidden in the deep Internet? Go!
Download TOR browser and visit TOR sites directory
TOR browser - https://www.torproject.org/download/
TOR sites directory - http://torwiki.biz/
05.12.2019 15:10 / Отговор

Добави коментар