Ниските изкупни цени на млякото отказват фермери от производството

Млечните ферми у нас намаляват. Причина е както ниската изкупна цена, така и завишените изисквания, които поетапно се въвеждат

Няколко са проблемите в сектора, а прогнозите също са тревожни. България е една от страните в Европейския съюз, в която млечното стадо намалява най-бързо, с над 6% на година. Тази тенденция е провокирана на първо място от ниските изкупни цени. Те се движат около 60 стотинки за литър през тази година. Изпълнителният директор на Националния съюз на говедовъдите в България, Михаил Михайлов, коментира за Агро ТВ.

„За цената на млякото при нас нищо не се прави, за да се нормализира. Вследствие на това, голяма част от фермите ще отпаднат, те отпадат в момента.“ 

Проблемите на млекопроизводителите не стигат до тук. В сектора се наблюдава преструктуриране, предупреждават от Националния съюз на говедовъдите в България.

„Броят на фермите над 100 крави тази година нараства с над 10% и в същото време броят на фермите между 20 и 50 крави намаля. Това показва, че тези, които отглеждат по-малко животни, много трудно оцеляват и затова си ликвидират кравите. Нашите анализи показват, че за да отглеждаш от 20 до 50 крави, трябва средната млечност да бъде минимум 6 тона.“ 

От националния съюз предупреждават още, че фермерите трябва за кратък период от време да адаптират производството си към новите изисквания. Нитратната директива предполага създаване на условия за складиране на торта, защото с нея се забранява торене в определени периоди през зимата. Освен това инструментът на БАБХ, така нареченият „Модул мляко“ трябва да се използва за регистриране на проби от изследваната суровина. Това обаче все още не е практика при всички фермери. Зачестилите административни проверки и попълването на документация на ръка също затруднява фермерите, изтъкна Михаил Михайлов. По изчисления на Съюза, за една ферма със 100 крави са необходими 33 часа писане на ръка, за да бъдат удостоверени всички данни, които изисква Българската агенция по безопасност на храните. Друго предизвикателство, с което предстои да се сблъскат млекопроизводителите, е тенденцията към хуманно отглеждане, която навлиза масово в Западна Европа. Тя би променила целия тертип на работа, ако се приеме и у нас, смятат от бранша.