2 234 стопани са заявили участие в пчеларската програма за 2017г.

Близо 14.28 млн. лева е определената сума по програмата, от която 50% са осигурени от ЕС и 50% от националния бюджет

Приключи приемът на заявления за финансовата 2017г. по мерките А, Б, В, Г и Д от Националната програма по пчеларство за периода 2017- 2019г. 373 заявления са подадени за дейността „Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелния мед“ от мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари”. Бюджетът за приема е  359 139 лв. Стопаните, които отглеждат от 20 до 100 пчелни семейства, могат да получат финансова помощ за закупуването на центрофуги, ножове за разпечатване, матуратори, восъкотопилки, вани за разпечатване. По мярка В „Рационализиране на подвижното пчеларство”  са подадени 11 заявления за подпомагане. Мярката предвижда 89 785 лева за закупуването на пчеларски ремаркета, платформи и системи прикачен инвентар. По двете мерки размерът на финансовата помощ е определен в програмата на 50% и не повече от 2 500 лв. за цялата дейност.Финансирането по мярка Б „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата”, е с бюджет в размер на 1 795 694 лв. Кандидатствали са 1 679 пчелари. В периода за прием подпомагане по мярка Г „Мерки за подпомагате на лабораториите за анализ на пчелните продукти“ заявиха 394 земеделски стопани. Ресурсът по нея е 44 892 лева. По мярка Д „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз” са подадени 1 699 заявления за подпомагане. Бюджетът е 2 289 510 лв.