Фонд „Земеделие” ще приема заявления за подпомагане по мерките на пчеларската програма

Приемът ще започне от 27 ноември

Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) ще приема заявления за подпомагане по мерките на Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013 г. Това съобщиха от пресцентъра на фонда. Приемът ще започне от 27 ноември. Кандидатите могат да подават документи в Централното управление на ДФЗ – отдел „Месо и пчеларство” или в областните дирекции на фонда – по местожителство за физическите лица и по адрес на седалището за юридическите лица. Необходимите документи ще бъдат публикувани на интернет страницата на ДФЗ, www.dfz.bg, в раздел „Селскостопански пазарни механизми” – „Месо и пчеларство” – „Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013 г.”.

Приемът ще продължи до 15 януари 2013 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по съответната мярка и сектор. Предвиденият бюджет за 2013 г. е над 6.3 милиона лева.

По мерки А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари” и Е „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти” кандидати могат да бъдат браншови пчеларски организации, асоциации и сдружения на пчелари, които са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел. Допустими за участие са още висшите учебни заведения, в които се преподават дисциплините „пчеларство” или „пчелна патология”; научни асоциации по пчеларство и пчеларски сдружения, регистрирани по реда на закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), както и научноизследователски институти, в които се извършват изследвания в областта на пчеларството.

По мерките B „Борба срещу вароатозата”, С „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед” и D „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Общността” заявления за подпомагане могат да подават физически, юридически лица или сдружения на пчелари, регистрирани като земеделски производители. Могат да кандидатстват и пчелари-проверители, които имат необходимата квалификация за извършване на пролетни профилактични прегледи. Субсидии от мярка D, сектор 1 „Закупуване на нови кошери” получават пчелари, които притежават до 150 пчелни семейства. Наличните кошери в пчелините на кандидатите трябва да бъдат маркирани по реда на Наредба 27 от 10.07.2002 г. за регистрация и идентификация на пчелните семейства.

Предвиденият за 2013 г. финансов ресурс по програмата е разпределен както следва:

Бюджетът по мярка А е в размер на 113 456 лева. Той е предназначен за подготовка на обучители.

Предвидената финансова помощ по мярка B възлиза на 780 657 лева. От нея, 700 657 лева са разпределени за купуване на препарати в борбата срещу вароатозата, одобрени съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност. Останалите 80 000 лева ще покриват разходи за осъществяване на ветеринарен контрол и оказване на помощ от пчелари-проверители мярка С ще изплаща субсидии на обща стойност 22 674 лева за лабораторен анализ на пчелния мед.

Най-голям е бюджетът по мярка D, а именно 5 254 507 лева. За закупуване на нови кошери са отредени 3 267 157 лева. Други разходи, които мярката ще финансира, са за поддържане или увеличаване на броя на пчелните семейства – до 1 615 087 лв., и за покупка и подмяна на пчелни-майки – до 372 263 лева.

Мярка Е разполага с бюджет от 158 820 лева, разпределен в три теми.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.