НССЗ може да отговори на потребностите от консултиране на земеделските производители

Анкетното проучване е извършено на база на 1 733 бр. анкетирани

За да може Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) най-добре да се подготви за новия програмен период по Общата селскостопанска политика на ЕС за периода 2014-2020 г. и да бъде изцяло в услуга на земеделските производители като им предлага подходящите съветнически услуги, е необходимо Службата да има адекватна информация и данни, доколко е необходима предоставяната от НССЗ консултантска помощ за земеделските производители за развитие на техните стопанства в т.ч. за кандидатстване и изпълнение на проекти, финансирани по различни европейски и национални схеми за подпомагане.

В тази връзка в края на м. ноември 2013 г. се извърши специално изследване под формата на анкетно проучване от външен екип научни работници с необходимата квалификация, които разработиха методология за провеждане на изследването, определиха извадката от лица, които да бъдат включени в анкетното проучване и обобщиха резултатите от изследването.

Анкетното проучване е извършено на база на 1 733 бр. анкетирани, представителна извадка по области въз основа на данни от преброяването през 2010 г. Двата основни изводa са:

1. Земеделските производители имат значителна нужда от консултантската помощ на НССЗ за да развиват техните стопанства в т.ч. при кандидатстване и изпълнение на проекти финансирани по различни европейски и национални схеми за подпомагане.

2. НССЗ е най-предпочитания и най-достъпен консултант за малките земеделски стопанства.

Целия материал четете в рубрика Актуално на портала...

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.