1. Начало
  2. Новини
  3. Производство и преработка
  4. НССЗ може да отговори на потребностите от консултиране на земеделските производители

НССЗ може да отговори на потребностите от консултиране на земеделските производители

Анкетното проучване е извършено на база на 1 733 бр. анкетирани

За да може Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) най-добре да се подготви за новия програмен период по Общата селскостопанска политика на ЕС за периода 2014-2020г. и да бъде изцяло в услуга на земеделските производители като им предлага подходящите съветнически услуги, е необходимо Службата да има адекватна информация и данни, доколко е необходима предоставяната от НССЗ консултантска помощ за земеделските производители за развитие на техните стопанства в т.ч. за кандидатстване и изпълнение на проекти, финансирани по различни европейски и национални схеми за подпомагане.

В тази връзка в края на м. ноември 2013 г. се извърши специално изследване под формата на анкетно проучване от външен екип научни работници с необходимата квалификация, които разработиха методология за провеждане на изследването, определиха извадката от лица, които да бъдат включени в анкетното проучване и обобщиха резултатите от изследването.

Анкетното проучване е извършено на база на 1 733 бр. анкетирани, представителна извадка по области въз основа на данни от преброяването през 2010 г. Двата основни изводa са:

1. Земеделските производители имат значителна нужда от консултантската помощ на НССЗ за да развиват техните стопанства в т.ч. при кандидатстване и изпълнение на проекти финансирани по различни европейски и национални схеми за подпомагане.

2. НССЗ е най-предпочитания и най-достъпен консултант за малките земеделски стопанства.

Други важни резултати са следните:

1. 94,9% (1 639 бр.) от анкетираните считат, че НССЗ в най-голяма степен може да отговори на потребностите от консултиране на малките стопанства за новия програмен период 2014 г. – 2020 г. На второ място по този показател са областните дирекции „Земеделие” (ОДЗ) – 28 бр. (1.6%) и на трето място – ДФЗ-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) – 26 бр. (1.5%). На останалите консултантски държавни и частни организации, фирми и консултанти се падат 34 бр.(2%).

2. Голяма част от анкетираните (63% - 1 090 бр.) заявяват, че трябва да бъде засилен капацитета на НССЗ, чрез увеличаване на броя на експертите в териториалните областни офиси и/или чрез разкриване на общински консултантски центрове.

3. 90% (1 548 бр.) от анкетираните считат, че без помощта на експертите на НССЗ ще се затруднят значително при набирането на информация и кандидатстването с проект по новата Програма за развитие на селските райони 2014 г. - 2020 г. и/или по други схеми и мерки за подпомагане.

4. Анкетираните поставят на първо място сред съветническите и консултантски услуги, от които се нуждаят, разработването на проекти по новите мерки за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. – 1 596 бр. (92.2%).  На второ място са консултациите свързани с изпълнение на вече одобрени проекти по мерките за развитие на селските райони – 1 004 бр. (58%). На трето място е консултирането по специфични технологични въпроси в растениевъдството и / или животновъдството – 803 (46.4%).

5. Анкетираните са оценили като важна нуждата от „мобилни консултантски офиси”, като 79% (1 343 бр.) са посочили, че биха ползвали „мобилни консултантски офиси”, ако посетят тяхното село или тяхната община.

Пълната информация за проведеното анкетно проучване може да намерите на интернет страницата на НССЗ.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.