Производителите на дребен рогат добитък ще получат до 15 000 лв.

Помощта de minimis ще бъде предназначена за ферми, които отглеждат над 50 овце и кози

Под формата на помощта (de minimis) ще бъдат разпределени 5 млн. лева компенсация за високите цени на горивата за овце и кози. Това бе решено по време на Консултативния съвет по животновъдство в МЗХ.

Производителите на дребен рогат добитък ще получат до 15 000 лв. Помощта ще бъде предназначена за ферми, които отглеждат над 50 овце и кози.