1. Начало
  2. Новини
  3. Растениевъдство
  4. АМИНОЗОЛ® – съвършен продукт с универсално приложение

АМИНОЗОЛ® – съвършен продукт с универсално приложение

Защо Аминозол® в продължение на 30 години е недостижим на върха като еталон на течни аминокиселини за листно хранене?

Във средата на 80-те години на ХХ век в Германия се появява продуктът Аминозол® като чисто органичен листен тор от хидролизирани белтъчини. Показвайки непознати до момента качества и действия за течен тор, Аминозол® бързо успява да преодолее първоначалното недоверие към себе си като революционен продукт и скоро пробива на пазарите на Холандия, Белгия, Франция, Австрия и Швейцария.  Днес продуктът се разпространява в цяла Европа, северна Африка и в страни като Русия, Турция, Узбекистан и Казахстан.

Успехът на  Аминозол® на  пазара на течни торове в никакъв случай не е случаен и се базира на три основни фактора :

-          Съдържание на аминокиселини

-          Суровини и метод на производство

-          Комплексно действие

Съдържание на аминокиселини

Аминозол® е чисто органичен листен тор, който съдържа повече от 20 различни (α-) аминокиселини и пептиди.

Съдържание на аминокиселини в Аминозол® в грама на 100 г протеин

 

Аминозол

Аминокиселините и пептидите съставляват 56 – 58 % от съдържанието на Аминозол®.  Тъй като за производството на Аминозол® се използват изключително висококачествени суровини от животински произход, това гарантира по-високо съдържание на отделните аминокиселини в единица продукт за разлика от подобни продукти съдържащи аминокиселини от растителен произход.

Суровини и метод на производство

За продукцията на Аминозол® се използват прясно добити суровини от животински произход (прасета и говеда) , които са годни за човешка консумация, но се използват за технически цели. Категорично не се използват суровини от преработка на кожи и животински отпадъци. Получените от тези суровини белтъчини първоначално не са разтворими във вода, за да ги направим водоразтворими ние от Lebosol®Dünger GmbH избрахме метода на ензимна хидролиза за да избегнем по най-оптимален начин увреждането на чувствителния биологичен материал. Именно процеса на ензимна хидролиза осигурява в най-пълна степен запазването на ценните съставки на Аминозол®

Предимствата на производството на  Аминозол® чрез ензимна хидролиза спрямо производството на аминокиселини чрез химична хидролиза вече са научно и независимо доказани ( newaginternational magazine, ноември 2015, www.newaginternational.com). При ензимната хидролиза се появяват повече разтворими пептиди и най-ценните аминокиселини като триптофан се запазват в по-големи количества. Съотношението между D-аминокиселините, които не могат да бъдат приети от растението, и усвояемите L-аминокиселини при ензимна хидролиза се измества в посока L-аминокиселини. Освен това хидролизатът след ензимен разпад съдържа по-малко вредни за растението хлор и натрий.

Протеиновите хидролизати се дефинират като смеси от полипептиди, олигопептиди аминокиселини, които се получават от протеинови източници чрез частична хидролиза. Протеиновите хидролизати се добиват или чрез химична или чрез ензимна хидролиза от протеин от растителен или животински произход.

В момента повече от 90 % от протеиновите хидролизати, които се продават като биостимуланти, се добиват от химична хидролиза на животински протеини. Съвсем наскоро се отдаде да се произведат ензимно протеинови хидролизати на растителна база, като тази технология все още не е достатъчно усъвършенствана. Както хидролизиращият процес (химичен или ензимен), така и източникът на протеин (животински или растителен) са много важни за да се получи един висококачествен протеинов хидролизат. 

Киселинната хидролиза се провежда при висока температура ( до 138°C) и при високо налягане ( > 220,6 кРа) и води до неконтролируема хидролиза на протеини, при която се освобождават много свободни аминокиселини и някои биват разрушени (напр. триптофан).

Ензимната хидролиза използва протеолитични ензими и температури под 60°C. Протеолитичните ензими се използват за селективна хидролиза на протеини в аминокиселини и пептиди при едно рН от около 7. Протеиновите хидролизати от ензимна хидролиза съдържат по-малко свободни аминокиселини, но повече разтворими пептиди и чувствителни на висока температура аминокиселини (като триптофан) в сравнение с протеиновите хидролизати от химична хидролиза.

Рацемизация е превръщането на L-форма в D-форма, при което степента на рацемизация представя отношението на  D-аминокиселините към общото количество аминокиселини. -Колкото по-висока е степента на рацемизация, толкова по-ниско е качеството на продукта, тъй като D-аминокиселините не се асимилират директно от растението. Химичната хидролиза има висока степен на рацемизация, тъй като екстремните условия при които протича реакцията (високи температури, налягане и киселина) водят до неконтролирано разрушаване на аминокиселинните вериги, по този начин се получава голямо преобразуване на L-аминокиселини в  D-аминокиселини. Тъй като ензимната хидролиза се случва при по-ниски температури и при неутрална рН-стойност, такъв хидролизат като  Аминозол® е по-богат на   L-аминокиселини.

Освен това съдържанието на хлор и натрий в протеиновите хидролизати от химична хидролиза е по-високи отколкото при ензимната хидролиза, тъй като при химичното добиване се използва сода каустик на солна киселина.

Комплексно действие

Растенията се нуждаят от аминокиселини (от тук нататък под аминокиселини разбираме единствено L-аминокиселини) като изграждащ материал за биосинтеза на всички протеини и ензими и като суровина за трансформации в различни други жизненоважни субстанции. „Нормалният“ естествен път на аминокиселините към растението е индиректен и минава само през корена: неорганичния основен азотен тор се транспортира през почвата, трябва да бъде усвоен от корена и чрез ензимни процеси да бъде превърнат в аминокиселини. Това може да протече оптимално само при оптимална готовност на почвата, водата и растенията. 

Като стопанска алтернатива от края на 70-те години на ХХ век се използва директното снабдяване на растението през листото с течни водоразтворими аминокиселини. За разлика от почвеното торене този метод не се нуждае от биохимично преобразуване на неорганичния азот в аминокиселини и от хранителен прием през корена. Аминокиселините и късоверижните пептиди в Аминозол® се приемат директно и бързо от растението през листото и предизвикват значително засилване на растителната обмяна на веществата, което силно благоприятства по-нататъшното развитие и растеж. Аминозол® е извънредно полезен при стресови ситуации, при по-късни фази или при повреждане на културата. Всички затормозяващи нормалното развитие на растението фактори могат да бъдат спокойно преодолени с навременното и подходящо като доза приложение на  Аминозол®.

Скоростта,  с която аминокиселините се абсорбират от растението, зависи от самата аминокиселина, от растението и от външните фактори. Обикновено 15 – 20 % от употребените аминокиселини се усвояват от растението в рамките на един ден, другата част остава върху листната повърхност и се усвоява в продължение на няколко дни. За да се демонстрира проникването на аминокиселините през листото при лабораторни наблюдения се използват радиоактивните 14С-аминокиселини. Например при внасянето на 14С-глицин при домати в 50 % от случаите се доказва резултат от абсорбирането на аминокиселината след 8 часа. Аминозол® има практически доказан ефект върху растението в рамките на 2 – 3 дни, което го прави незаменим в ситуации изискващи много бърза реакция.    

Чрез листното приложение на  Аминозол® съдържащите се в него аминокиселини директно се включват в обмяната на веществата с минимален разход на енергия от страна на растението и катализират важни последващи процеси, което обяснява мощното антистресово действие на продукта.

Поради своя уникален състав  Аминозол® притежава и още много специфични качества, които го правят без аналог в земеделието. Функциите на аминокиселините , благодарение на техния особен химически състав, не се ограничават само върху растенията като жива форма, а имат и подобряващ ефект върху водните разтвори или с други думи върху работната смес за пръскане.

▪ Аминокиселините в  Аминозол® са естествен хелатообразувател. Съчетанието на  Аминозол® с микроелементи като желязо, цинк, манган, мед и бор способства за повишеното им усвояване от листото. 

 Аминозол® изпълнява функция на рН-буфер и притежава качеството да стабилизира разтворите около неутрална рН-стойност, така че тази стойност да не се променя особено при добавяне на киселини или основи.

 Аминозол® има превъзходни свойства на умокрител и прилепител. Разтворени аминокиселини, пептиди и протеини, налични в продукта, предопределят ъгъла на сцепление на капката от работния разтвор върху листната повърхност. Водната капка се разпределя равномерно върху листото, като този ефект се запазва стабилен.

 Аминозол® притежава специфична миризма поради съдържанието на съединения като амоняк и органични амини. Този мирис се усеща много интензивно от дивите животни и гризачите, които избягват площите третирани с  Аминозол®.

Обобщение

Листното приложение на  Аминозол®, който съдържа пълен набор L-аминокиселини плюс късоверижни пептиди, е оптимално решение за подхранване и подсилване на растението и има следните доказани предимства:

· повишава добива

· подобрява качеството на продукцията

· по-ефективно усвояване на хранителните вещества от почвата

· повишава устойчивостта на растението при натоварвания като студ, суша, жега, някои растителни инфекции

· стимулира ензимната активност на растението

· повишава листното усвояване на микроелементи като желязо, цинк, манган, бор и мед

· най-висока съвместимост с активните вещества на препаратите за растителна защита.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.