1. Начало
  2. Новини
  3. Животновъдство
  4. 75% от българските граждани смятат, че ЕС трябва да преразпредели земеделските фондове, за да подпомогне прехода към селско стопанство без клетки

75% от българските граждани смятат, че ЕС трябва да преразпредели земеделските фондове, за да подпомогне прехода към селско стопанство без клетки

Предстоящата стратегия „От фермата до трапезата“, както и новият програмен период на ОСП могат да помогнат за реализирането на желанието на голямата част от европейците

Проучване за нагласите на гражданите на ЕС относно клетъчното отглеждане на животни в селското стопанство, реализирано от YouGov Plc, член на Британския социологически съвет, и инициирано от Compassion in World Farming в партньорство с „Четири лапи“, показва ясно, че голяма част от попитаните европейци намират използването на клетки за отглеждане на селскостопански животни за жестоко и биха подкрепили забраната му.

В изследването, проведено онлайн между 8 септември и 5 октомври 2020 г., са взели участие 22 264 възрастни от 27те държави-членки на ЕС, включително България.

В България са анкетирани 1003 души, като резултатите са представителни за всички пълнолетни граждани в страната. В унисон с общата тенденция за всички държави членки, и в България мнозинството (58%) от респондентите са съгласни, че използването на клетки в селското стопанство е жестоко спрямо отглежданите животни, а 52% не го намират за приемливо[1].   

Повече от половината (55%) от анкетираните български граждани над 18 години биха подкрепили забраната за отглеждане на селскостопански животни в клетки. За 45% от попитаните използването на клетки в земеделието е приемливо, но значително по-малко от тях (39%) биха се противопоставили на забраната за клетъчно отглеждане на селскостопански животни, а само 13% са категорично против такава забрана. Най-изявените поддръжници на края на клетъчното отглеждане са младите на възраст между 18 и 24 години – 68% от тях намират използването на клетки в земеделието за жестоко към животните, а 62% подкрепят забрана на клетките в селското стопанство.

Данните показват, че според по-голямата част от респондентите в ЕС, Съюзът не прави достатъчно, за да осигури хуманното отношение към всички отглеждани животни – 56%, докато 29% споделят противоположната позиция, а 16% са посочили отговор „Не знам“. От попитаните българи 48% подкрепят твърдението, че ЕС не прави достатъчно за селскостопанските животни, докато 43% не са съгласни, а 9% са посочили отговор „Не знам“.

Българските граждани са единодушни, че ЕС трябва да преразпредели настоящите земеделски фондове, за да подпомогне прехода за  преустановяване на използването на клетки в селското стопанство – 75% декларират съгласие, 20% не са съгласни с това твърдение, а 5% дават отговор „Не знам“.

Според Магдалена Пенева, ръководител на отдел „Програми“ в българския офис на „Четири лапи“, резултатите от проучването кореспондират с успеха на Европейската гражданска инициатива „Край на клетките“, която получи подкрепа от близо 1.4 милиона граждани на Европейския съюз, както и от над 170 неправителствени организации от цяла Европа: „По време на Европейската гражданска инициатива видяхме, че хората в България са разтревожени от начина на отглеждане на селскостопанските животни. Надяваме се, че тази нагласа ще се отрази възможно най-скоро в политики за подобряване на начина на отглеждане на милионите кокошки, свине, пъдпъдъци, зайци и други животни, отглеждани всяка година във фермите в Европа.“

Предстоящата стратегия „От фермата до трапезата“, както и новият програмен период на Общата селскостопанска политика могат да помогнат за реализирането на желанието на голямата част от европейците за по-приемливо и по-малко жестоко отглеждане на селскостопанските животни.

Според регистрите на Българската агенция по безопасност на храните, в момента капацитетът на фермите в България позволява едва една трета от около 5 милиона и 600 хиляди кокошки да се отглеждат в алтернативни системи в условия, които не затрудняват движението им. Ситуацията в България е сравнима с тази в някои от останалите европейски страни, а други са приели забрани за отглеждането на кокошки в клетки. Последната от страните, приели забрана, за да осигурят по-хуманно отглеждане на животните, е Чехия.

hen


[1] Респондентите бяха помолени да прочетат тази информация, преди да отговорят на въпросите:

„В Европейския съюз (ЕС) повече от 300 милиона селскостопански животни (напр. кокошки, прасета, зайци, патици, гъски, телета и др.) се отглеждат в клетки, за да се послужат за храна. Някои хора твърдят, че затварянето и ограничаването на естественото им движение, причинено от клетките, не е оправдано. Други хора твърдят, че клетките са необходими за икономия в земеделието, тъй като позволяват да се отглежда голям брой животни. "

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.