1. Начало
  2. Новини
  3. Животновъдство
  4. Как се превозват селскостопански животни?

Как се превозват селскостопански животни?

По данни на “Eurogroup for Animals”, през 2019 г. над 1,6 милиарда живи селскостопански животни са били транспортирани в рамките на ЕС и към трети страни. Крайната дестинация най-често е кланица или друга ферма с цел разплод. В края на януари тази година, в следствие на задълбочено проучване, специално създадена за целта анкетна комисия към Европейския парламент излезе със становище, че правилата за транспортиране на животните не се спазват и препоръча актуализация на правилата. Можете да си припомните подробностите в статията ни тук.

Целта на тази актуализация е да се подобри отношението към живите животни, като се ограничат максимално или в някои случаи дори се забранят пътуванията на живи животни. Очаква се например новите изисквания да приоритизират транспорта на сперма или ембриони (когато се цели разплод) или трупно месо вместо живи животни. Идеите включват още:

  • времето за транспортиране на домашните животни, които отиват за клане, да се ограничи до 8 часа,
  • бременните животни да не се транспортират повече от 4 часа в последната третина на бременността
  • неотбити от кърмене телета на възраст под четири седмици да не се транспортират, освен от земеделски стопани на разстояние, по-кратко от 50 км.

Очаква се новият план да бъде разработен до 2023 г., след което да бъде обсъждан и евентуално да се премине към неговото одобрение.

Дотогава остава в сила настоящото законодателство, и по-точно Регламент (ЕО) №1/2005 на ЕС. Ето защо днес искаме да ви припомним най-важните неща от този документ, да обясним проблемите при транспорта на селскостопански животни, както и принципите на транспортиране, заложени в действащата директива. За финал сме ви подготвили много полезни ресурси, където нагледно са обяснени спецификите, в зависимост от вида животни.

Ако се нуждаете от транспорт за селскостопански животни и искате това да стане бързо и удобно, без да се налага да четете десетки страници изисквания, обърнете се към rancho.bg. Там ще откриете лицензиран транспорт на селскостопански животни на добри цени. Ако все пак искате да транспортирате животните си сами, продължавайте да четете, за да се запознаете с най-важните изисквания на европейското законодателство.

Каква е идеята на законовите мерки?

Основен принцип при създаването на законови регулации е да се вземе предвид благополучието на всички заинтересовани страни и да се балансират техните интереси. И така, основна цел на фермерите е животните да пристигнат живи, здрави и годни да изпълняват своите функции. От друга страна хуманното отношение към животните изисква да не им се причинява ненужно страдание. Третият важен елемент е да се подсигури високият санитарен стандарт, чрез който максимално да се избегне рискът от разпространение на заразни болести, който винаги съществува при транспорт на животни.

Проблеми при транспорта

Както лесно може да си представим, транспортирането на животни не е проста работа. Освен факта, че те лесно се стресират, защото не разбират какво им се случва, има и редица други фактори, които могат да доведат до усложнения:

-          Топлинен стрес (твърде високи или ниски температури) по време на транспорта. В екстремни ситуации той може да доведе дори до смърт на животните.

-          Липса на достатъчно почивки

-          Лоши санитарни условия - предпоставка за заболяване на животните или за пренасяне на зарази между фермите.

-          Получаване на наранявания или дори смърт при животните в следствие на необезопасени транспортни средства

-          Липса на достатъчна вода, фураж и постеля за почивка

-          Транспорт на бременни или негодни за транспортиране животни (най-често болни), в следствие на което може да настъпят усложнения или смърт

Защо е важно да се спазват изискванията за транспортиране?

Дори да оставим настрана хуманното отношение към животните като аргумент, спазването на изискванията при транспортиране има огромен търговски смисъл. Както вече споменахме, целта им е да подсигурят здравето и сигурността на животните. Независимо дали се транспортира скъпо разплодно животно или добитък за угояване, в интерес на всеки фермер е животните да стигнат в перфектно здраве в стопанството. Така те ще могат да изпълнят функциите си и да изплатят инвестицията във времето.

Много фермери протестират срещу изискванията, аргументирайки се, че съобразяването с всички изисквания оскъпява твърде много транспорта. Но истината е, че транспортът на живи животни е поредният случай, в който евтиното излиза скъпо.

В кои случаи се изисква лицензиран транспорт и кои са изключенията?

Според законодателството на ЕС, лицензиран транспорт се изисква във всички случаи на търговска дейност, или с други думи: във всички случаи, в които животните сменят своя собственик. От друга страна, фермерите могат да транспортират собствените си животни със собствен транспорт без необходимост от особени разрешителни, пътни листи и др. в радиус до 65 км.

Също така е важно да се спомене, че изключения от някои изисквания се предвиждат при:

-          Извеждане на животните на паша със собствен транспорт

-          Транспорт до и от ветеринарен кабинет или клиника

Изискванията при транспорт на коне във връзка със състезания също са регламентирани отделно от транспорта на селскостопански животни с цел разплод, угояване или клане.

Общи изисквания при транспорта

Изискванията, уточнени до най-малкия детайл, всъщност целят да се избегнат всички рискови фактори, изброени по-горе. Те могат да се обединят в няколко направления.

Всичко започва с подробното планиране на пътуването, чиято цел е да сведе до минимум продължителността му, както и да осигури всичко, необходимо за животните по време на път.

След това трябва да се установи дали животните са годни за пътуване, или с други думи - дали са достатъчно здрави, за да не представлява то риск. Може би си мислите, че това е лесно, но практиката показва, че невинаги е така. Например, има случаи, в които е разрешено да пътуват животни, въпреки наличието на рани. В края на тази статия ще откриете практически наръчници, които биха могли да ви помогнат за тази цел. Трябва да имате предвид също така, че в някои случаи (например при продължителни пътувания) годността за пътуване на животните трябва да бъде официално удостоверена от ветеринарен лекар в дневника на пътуването.

Третата част от изискванията е насочена към конструкцията и изолацията на транспортните средства, механизмите за товарене и разтоварване, минималната площ за различните видове домашни животни. Целта е да се осигури максимално безопасността на животните и техния комфорт по време на пътя.

Следващата част от изискванията регламентира необходимото обучение на хората, които ще се грижат за животните по време на всички етапи от пътя. Целта е те да могат компетентно и уверено да боравят с животните, така че да не им се причинява страдание и да пристигнат на своята дестинация в добро здраве.

Последната част от изискванията регламентира необходимите количества храна, вода, честотата на почивките, а също така и изискванията относно хигиената. За да бъдат животните в добро здраве е необходимо не само да имат достатъчно количество храна и вода, но също така да се поддържа високо ниво на хигиена. По този начин се свежда до минимум и опасността от пренос на заразни болести чрез пътуващите животни.

Важно е да се отбележи, че за дълги разстояния задължително трябва да се използва лицензиран транспорт. Дълго пътуване се счита всичко над 8 часа.

Ресурси и наръчници в помощ на фермера

Както виждате, изискванията са много! И това не е учудващо, все пак те трябва да осигурят благополучието на огромно разнообразие от домашни животни: от кокошки, през прасета, до рогат добитък и коне. Ако сте любознателни и имате много време, запознайте се с пълния текст на Регламент 1/2005 тук.

Ако се интересувате от проблемите при транспорта на живи животни на дълги разстояния, Фондация четири лапи има доста интересна статия по темата тук.

А ето ръководства за добри практики при транспорта на животни, според техния вид: Говеда, Свине, Коне за клане, Птици, Овце.

Списък за транспортиране с най-важната информация в табличен вид ще откриете тук.

Тези и още полезни материали и обучителни видеа ще откриете тук.

Важно е да се знае, че държавната институция, отговорна за контрола при транспорт на животни е Българската агенция за безопасност на храните. Ето защо при възникнали въпроси, можете да се обърнете към тях.

Заболя ли ви главата от всичките изисквания, частни случаи, препоръки, насоки и добри практики? Ако след всички тези изисквания сте още по-объркани, обърнете се към rancho.bg. Те ще Ви помогнат да превозите своите селскостопански животни без проблеми - дори по време на кампании, когато всички лицензирани фирми са претоварени от работа.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.