Състояние, тенденции и перспективи за развитие на породата българско родопско говедо

На 26  ноември 2018 г. в гр. Смолян  ще се проведе съвместна информационна среща – семинар на НССЗ (ТОО-Смолян) и ССА (Научен център по животновъдство и земеделие /НЦЖЗ/ - Смолян) на тема: „Състояние, тенденции и перспективи за развитие на породата българско родопско говедо“

На семинара  гл. ас. д-р Димитър Гаджев от НЦЖЗ - Смолян ще представи стопански и биологични качества на БРГ. Лекторът ще запознае аудиторията с перспективите за развитие на породата.

Експертите от Териториалния областен офис - Смолян на НССЗ ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от  ПРСР 2014-2020 г.

Семинарът ще се проведе в гр. Смолян, залата на Научен център по животновъдство и земеделие (НЦЖЗ) - Смолян

ул. "Невястата" № 35

Програма на семинара.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар