Петя Иванова, почетен член на Асоциацията на Българските Но-Тилъри: Инвестицията в покривни култури е инвестиция в здравето на почвите

В новия програмен период: Да отпадне оставянето на площи под угар и да се обърне сериозно внимание на правилния сеитбооборот
post-image

Тази седмица в предаването „ОСП – от полза за всички нас“: ЕС има едни от най-високите стандарти...

Европейският съюз има едни от най-високите стандарти в света за хуманно отношение към животните Какво подпомагане получават стопаните по мярка 14 от Програмата за развитие на селските райони.
post-image

Тази седмица в предаването „ОСП – от полза за всички нас“: Цифровизацията води до увеличаване на...

Цифровизацията води до увеличаване на производителността в земеделието, добавяне на стойност, подобряване на качеството и безопасността на храните, опазване на околната среда