Тази седмица в предаването „Общата селскостопанска политика – от полза за всички нас“: Схеми за качество на ЕС

Как Европа защитава автентичните регионални продукти

 

Разпознаваемост и добавена стойност на продуктите, носещи етикета защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно-специфичен характер.