Тази седмица в предаването „Общата селскостопанска политика – от полза за всички нас“: Зелените технологии – бъдещето, към което Европа се стреми

Как се прилагат у нас и какви щадящи околната среда дейности се стимулират

 

Ресурсна ефективност и енергоспестяващи технологии – все по-актуални в бъдещата ОСП.