В предаването „ОСП – от полза за всички нас“: Въпроси и отговори за бъдещето на земеделието и селските райони след 2021 г.

Каква финансова рамка се обсъжда да бъде приложена в следващия програмен период

 

Ще осигури ли новата Обща селскостопанска политика за периода 2021-2027 г. интелигентно, устойчиво и диверсифицирано селско стопанство, грижа за околната среда и климата и социално-икономическо укрепване на селските райони. Отговорите в само предаването „ОСП - от полза за всички нас" по АГРОТВ. И още: Как след 2021 г. Общата селскостопанска политика ще помага на фермерите да бъдат конкурентни и как ще ги подкрепя в борбата с климатичните промени. Какви са исканията на отделните браншове, каква позиция защитава страната ни. Гледайте експертни коментари по темата.

Предаването е част от Информационна кампания по проект „Общата селскостопанска политика - от полза за всички нас", съфинансирана с подкрепата на Европейския съюз.