Соя

Извършва се още една предсеитбена обработка на почвата

Към края на Март се извършва още една предсеитбена обработка на почвата, за целта се използват култиватори за слята обработка с прикачени към тях зъбни брани.

С предсеитбените обработки на почвата се цели да се запази влагата, натрупана през есенно-зимния период, да се унищожат плевелите и да се създаде твърдо легло за семената.

Дълбочината на обработката зависи от състоянието на почвата и от дълбочината на сеитбата. Тази обработка се извършва на дълбочина 8-10см.

Време е и за обеззаразяване на семената.