Соя

Следи се за появата на атлантическия акар

И през този месец продължават редовните поливки при соята, те също са от голямо значение защото през периода растенията наливат новообразувалите се бобове и влагата се оказва лимитиращ фактор. Използват се посочените при предния месец поливни норми (30-50м³).

Следи се за появата на атлантическия акар, който е икономически най-важния неприятел по соята. Той е многояден вид и е разпространен в цялата страна. Акарите нападат масово соята през сухите години и при благоприятни условия развиват 13-15 поколения.

При плътност 1-2 броя на лист трябва да се проведе химична борба с одобрените за целта акарициди.

Пръскането се извършва с авиационна техника, защото в посевите не могат да влязат тракторните пръскачки.

Атлантически акар