Соя

Редовните поливки са от особено значение

През този месец грижите за соята се изразяват главно в това да се следи водния режим и да се извършват редовни поливки според нуждите на културата и според климатичните условия.

Извършват се 2-3 поливки като поливната норма се завишава до 30-50 м³ в зависимост от почвените и климатичните условия.

Редовните поливки са от особено значение, защото растенията преминават през фазите бутонизация и цъфтеж в зависимост от сорта и продължителността на вегетационния период, а както е известно през тези фази културата има особено големи изисквания към влагата.

Ако се подцени това мероприятие голяма част от цветовете опадват и по този начин значително се намалява добива.

Следи се за появата на болести.

Ако има благоприятни условия за появата на бактериен пригор по соята се извършват химични третирания.

Бактериен пригор по соята