Соя

Започва прибирането на ранните и средно ранните сортове

Започва прибирането на ранните и средно ранните сортове соя.

Преди прибирането се прави десикация на соята, това мероприятие позволява прибирането да започне 6-10 дни по-рано без да намали добивът и кълняемостта на семената. Тя ускорява прибирането, като се увеличава производителността на комбайните и се намаляват загубите на зърно.

За десикация се използват одобрените за целта препарати в зависимост от степента на пожълтелите и окапалите листа в посева. Пръскането се извършва с авиационна техника, когато 70% от бобовете са пожълтели и зърната са във восъчна зрелост, а стъблата и листата са зелени.

Прибира се при пълна зрелост на растенията и семената, когато листата са напълно окапали, а влажността на зърното не е по-голяма от 15%.

При закъсняване с прибирането част от бобовете се разпукват, зърното се разпилява, а процентът на начупените зърна се увеличава т.е. добивът се снижава, а качеството на продукцията се намалява.