Соя

При сухи условия може да се направи първата поливка

През този месец се извършват още две междуредови обработки на соевите посеви.

Тези обработки се извършват през 15-20 дни, а дълбочината на която се пускат работните органи на почвообработващите машини е 6-8 см, като при последната се прави леко загърляне на растенията и се пускат напоителните бразди за гравитачно напояване.

При дъждовна пролет и висока запасеност на почвата с плевелни семена, с почвени хербициди и междуредови обработки не могат да се унищожат напълно плевелите, затова се налага да се използват и листни хербициди, селективни към соята.

През вегетацията се пръска с 40-50 л работен разтвор на декар, при температура на въздуха не по-висока от 25°С и без валежи в продължение на 6 часа след пръскането във фаза 3-5 лист на едногодишните плевели и при 15-20 см височина на балура.

С листни хербициди у нас обикновено се третира от 20 май до 10 юни, когато соята е във фаза 3-5 лист, тогава плевелите са открити и са лесно уязвими за хербицидите.

При сухи условия може да се направи първата поливка, като за целта се използва по-малка поливна норма (20-30м³)