Захарно цвекло

Прибраната продукция не може да се съхранява дълго

  • Цвекло

През този месец продължава активното прибиране на цвеклото. Прибират се късните сортове, като е необходимо да се прибере по-бързо продукцията и да се освободи площта, за да може да се извършат обработките за следващата култура в сеитбооборота на това поле.

Прибраната продукция не може да се съхранява дълго време и затова е необходимо тя да се пласира бързо в преработващите предприятия.