Захарно цвекло

При установяване на характерните за болестта симптоми

  • Цвекло

І. АГРОТЕХНИКА

През този месец при сухи години, което е често срещано явление у нас може да възникне нужда от напояване. Напояването се извършва гравитачно по бразди, с фрегати или друга дъждовална техника в зависимост от условията и наклона на терена.

За поливане се използват 40-50 м³ вода.

Броя на поливките варира според климатичните условия и фенологичната фаза на културата.

 

ІІ. РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

При условие, че температурите на въздуха достигнат 25-28°С и върху листата се задържат капки вода има голяма вероятност цвекловите растения да заболеят от болестта церкоспороза.

Церкоспороза по цвеклото

При установяване на характерните за болестта симптоми се налага да се проведе пръскане с широкоспектърни фунгициди.