Захарно цвекло

Не са редки случаите когато се забавя прибирането на цвеклото

  • Цвекло

Не са редки случаите, когато се е забавило прибирането на цвеклото и това мероприятие да продължи и през Ноември.

Спазват се всички посочени до тук условия на работа.