Захарно цвекло

Има вероятност растенията да бъдат нападнати от болестта рамулария

Този месец също е критичен по отношение на влагата и затова е наложително да се продължи с поливането на цвеклото.

Използват се същите поливни норми посочени при м. Юли (40-50 м³/дка).

При недобър поливен режим през Август има вероятност цвеклото да придобие вид, че е достигнало фаза на технологична зрелост. Технологичната зрелост е привидна и при поливка то възстановява дейността си и възвръща тургора си.

Към края на лятото има вероятност растенията да бъдат нападнати от болестта рамулария по цвеклото, която е в състояние да нанесе големи щети и значително да намали добива.

Рамулария по цвеклото

При установяване на тази болест цвекловите посеви се третират с Фундазол, Топсин или други одобрени за целта широкоспектърни фунгициди.