Захарно цвекло

Цвеклото не понася резки промени във водния режим

Най-голяма нужда от вода захарното цвекло има през най-сухите за нашата страна месеци юли и август. Според изследванията това е най-критичния период в развитието на цвеклото.

Несъответствието между разхода на вода и снабдяването на растенията с вода може да бъде така рязко, че да доведе до катастрофално нарушаване на водния баланс, което има за последица увяхване, спиране на растежа и фотосинтезата,както и задържана в придвижването на веществата в различните части на растението и увеличаване на вредния азот в корените. Това от своя страна довежда до снижаване на добива, както на кореноплоди така и на захари от единица площ.

Затова не бива да се подценява поливането и да се извършат 2-3 поливки, като поливната норма е 40-50м³/дка.

Цвеклото не понася резки промени във водния режим. Поливния режим трябва така да се нагоди, че да доведе до максимална продължителност на живота на първите листа и до равномерно развитие без депресии.

Сухото и топло време през юли благоприятстват появата на брашнестата мана по цвеклото.

Брашнеста мана по цвеклото

Трябва да се извършват редовни наблюдения на посевите и при откриване на симптомите на болестта да се проведе химична борба с фунгициди.