Етикет: квалификация
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Проекти на мерки за консултантски услуги и професионално обучение бяха дискутирани от Тематичната работна група

Подпомагането обхваща дейности за професионално обучение в т.ч. за придобиване на професионална или професионално обучение, както и придобиване на умения в областта на селското стопанство и горите
post-image
Новини Институции

Момчил Неков: Изграждането на гъвкави модели между бизнеса и образованието, съобразени с потребностите на регионалната и местна икономика, както и прогнозирането по региони и общини трябва да бъдат приоритетни

Под потронажа на евродепутата в Силистра се проведе Форум „Образованието и бизнесът заедно за развитието на регионите“
post-image
Новини Институции

Учредиха Световен център за повишаване на та на ловците и опазване на дивеча

Почетният председател на Международния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC) Бернар Лозе благодари на доц. Георги Костов за положените усилия за реализацията на центъра