Етикет: стопанство
post-image
Новини Наука и образование

Нови разработки в областта на геномните технологии и тяхното значение за опазването на биоразнообразието

Някои от растителните продукти, получени чрез NGT показват потенциал да допринесат за постигането на целите на Зеления пакт на ЕС
post-image
Новини Растениевъдство

Нанопестициди в земеделието: Ползите и предизвикателствата пред земеделската производителност, токсикологичните рискове за човешкото здраве и околната среда

Безразборната и нерационална употреба на пестициди влияе върху баланса на екосистемата и излага на риск здравето на всички
post-image
Новини Наука и образование

Институт по аграрна икономика започна разработването на нов научно-изследователски проект

Проектът цели да обедини опитa и интердисциплинарните усилия на водещи български и чуждестранни учени в областта на Новата институционална икономика