1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Резерватът „Сребърна“ отбелязва 70 години от създаването си

Резерватът „Сребърна“ отбелязва 70 години от създаването си

През годините защитената територия получава признание от различни межународни научни и природоопазващи организации

Резерватът „Сребърна“  посреща своята  70-годишнина от обявяването си за защитена територия. На 20 септември 1948 г. с Постановление на Министерството на земеделието и държавните имоти територията на езерото Сребърна е обявена за резерват, с което изцяло се забранява преследването, биенето и ловуването на диви птици и други животни през цялата година. През годините защитената територия получава признание от различни межународни научни и природоопазващи организации. Той е влажна зона със световно значение по Рамсарската конвенция, Орнитологично важно място (ОВМ) по критериите на BirdLife International, CORINE място поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни. Включен е и в списъка на обектите на Световното наследство на UNESCO, както и в   програмата „МАВ” (Човекът и биосферата).

Поддържан резерват „Сребърна“ се намира на главното миграционно трасе на прелетните птици между Европа и Африка („Via Pontica). Езерото е уникално със свободно плаващите по повърхността му тръстикови острови, които при движението си променят панорамата му. Животинският свят е много разнообразен. Броят на установените в резервата и неговите околности видове е 223. Тук живеят 22 редки, уязвими или застрашени вида животни и растения, включени в Червения европейския списък на глобално застрашените животни и растения, и 149 вида от Червената книга на България. В резервата се срещат 41 вида бозайници, 11 вида влечуги, 10 вида земноводни и 24 вида риби. Най-голямо е разнообразието на птиците. Гордостта на резервата е гнездовата колония на къдроглавия пеликан. През различните сезони в „Сребърна“ се наблюдават блестящ ибис, белоока потапница, малка белочела гъска, червеногуша гъска, сива гъска, тръстиков блатар, синьогушка, мустакат синигер и др.

През 2017 г. Програмата „Човекът и биосферата“ одобри разширение на биосферния парк, с което се изпълниха критериите на Севилската стратегия. Това поставя още по-големи отговорности не само за опазването на биологичното разнообразие, но и за развитието на региона.  

За отбелязване годишнината на резервата  РИОСВ-Русе включи територията на Сребърна в обектите за почистване в рамките на кампанията „Да изчистим България заедно“. Обявени са два национални конкурса за проекти на графичен знак (лого) и рекламен слоган за Биосферен парк „Сребърна“.

На годишнината ще бъде посветено и  спортното събитие SrebarnaTrailRun, което ще се проведе на 7 октомври в защитена местност „Пеликаните“ – бивша буферна зона на резервата. Идеята на организаторите е да привлекат любители-атлети от региона и съседна Румъния, като същевременно популяризират условията за туризъм и  рекреация на територията на защитената местност.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.