1. Начало
  2. Новини
  3. Аквакултури
  4. Комисията прие предложение за възможностите за риболов за 2022 г. в Средиземно море и Черно море

Комисията прие предложение за възможностите за риболов за 2022 г. в Средиземно море и Черно море

Конкретно за Черно море предложението предвижда ограничения на улова и квоти за запасите от калкан и цаца

Европейската комисия прие предложение за възможностите за риболов за 2022 г. в Средиземно море и Черно море. С предложението се насърчава устойчивото управление на рибните запаси в тези две морета и се изпълняват политическите ангажименти, поети в декларацията MedFish4Ever и Декларацията от София. В него е отразена амбицията на Комисията за постигане на устойчиво рибарство в Средиземно море и Черно море в съответствие с наскоро приетата стратегия на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) до 2030 г.

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс заяви: 

„Устойчивото управление на рибарството във всички морски басейни на ЕС е наш ангажимент и наша отговорност. Въпреки че през последните години се наблюдава известно подобрение в състоянието на рибните запаси в Средиземно море и Черно море, те все още са далеч от устойчивите равнища, поради което са необходими още повече усилия за постигането на тази цел. Ето защо днес приехме предложение относно улова на риба в тези две морета, което се основава изцяло на научните становища“. 

По отношение на Адриатическо море предложението на Комисията е съобразено с многогодишния план на GFCM за управление на запасите от дънни видове в Средиземно море и със заложената в него цел за постигане до 2026 г. на устойчивост на тези запаси чрез намаляване на риболовното усилие. В предложението също така са включени различни мерки за управление на запасите от змиорка, червен корал, голяма корифена, червенопер пагел и океанска розова скарида в Йонийско море, Левантийско море и Сицилийския пролив в съответствие с решенията на GFCM.

С приетото днес предложение също така се изпълнява многогодишният план за управление на запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море, насочен към намаляване на риболова в съответствие с научните становища. Тази част от предложението ще бъде допълнена след получаването на съответните научни становища по-късно през годината. Крайната цел е най-късно до 1 януари 2025 г. да се постигне т. нар. „максимален устойчив улов“ — максималното количество риба, което рибарите могат да добиват, без да бъдат застрашени възстановяването и бъдещата продуктивност на съответния запас.

Конкретно за Черно море предложението предвижда ограничения на улова и квоти за запасите от калкан и цаца. При калкана ще бъде използвана квотата за ЕС, определена при преразглеждането на многогодишния план на GFCM за управление на запасите от този вид. По отношение на цацата Комисията предлага да се запази ограничението на улова от 2021 г.

Следващи стъпки

През декември предложението на Комисията ще бъде обсъдено от Съвета на министрите по въпросите на рибарството на Европейския съюз, който ще разпредели възможностите за риболов. Регламентът следва да се прилага от 1 януари 2022 г. 

Комисията насърчава засиления многостранен подход и сътрудничеството при управлението на рибарството в Средиземно море и Черно море. С Декларацията от Малта MedFish4Ever и Декларацията от София беше създадена нова рамка за управление, която беше укрепена с приемането на 9 юли 2021 г. на новата стратегия на GFCM до 2030 г.

С многогодишния план за управление на запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море, приет през юни 2019 г., беше въведен режим на риболовно усилие за траулерите, чиято цел е в продължение на пет години да се постигне до 40 % общо намаление на риболовното усилие. През 2020 г., която беше първата година от прилагането на този план, беше въведено намаление от 10 %; предложението за възможностите за риболов за 2021 г. доведе до допълнително намаление в размер на 7,5 %.

GFCM е регионална организация за управление на рибарството, която следи за опазването и управлението на рибните запаси в Средиземно море и Черно море. През първите две години от изпълнението на нейния план за региона на Адриатическо море риболовното усилие по отношение на запасите от дънни видове беше намалено с 16 %. Предвижда се до 2026 г. максималният устойчив улов за основните запаси от дънни видове да бъде постигнат чрез ограничаване на годишното риболовно усилие въз основа на научните становища.

През 2017 г. GFCM прие многогодишен план за управление на запаса от калкан в Черно море, в който се съдържат първите мерки за управление и контрол, прилагани на регионално равнище.

За повече информация

Предложение за Регламент на Съвета за определяне за 2022 година на възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Средиземно море и Черно море

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.