Започна набиране на предложения за номинации за Годишните награди на Националната Рибарска Мрежа

Набират се предложения за номинации в конкурса за Годишните награди на Националната Рибарска Мрежа за 2020 г.

Конкурсът "Годишни награди на Националната Рибарска Мрежа" се организира в изпълнение на целите на Концепцията за управление на Националната Рибарска Мрежа. Целта на конкруса е да отличи и популяризира най-добрите проекти и инициативи в подкрепа на сектор "Рибарство и аквакултури" и рибарските райони в България. 

Предвид извънредната епидемична обстановка в страната, годишните награди на Националната Рибарска Мрежа за 2020 г., ще бъдат връчени по време на официална церемония в рамките на първата годишна среща на мрежата през 2021 г

Номинации за конкурса се приемат до 31.01.2021 г. в три основни категории:

 • Категория 1 "Популяризиране на рибарството и рибарските райони в България"
 • Категория 2 "Изпълнение на стратегии за ВОМР на МИРГ"
 • Категория 3 "Проекти, финансирани чрез подхода ВОМР и ПМДР 2014-2020"

Категории и видове номинации:

 • Категория  1: „Популяризиране на рибарството и рибарските райони в България“
 • Допустими участници в категорията на конкурса:

  • Местни инициативни рибарски групи,
  • Неправителствени организации,
  • Общини,
  • Читалища,
  • Представители на стопанския сектор,
  • Научни организации,
  • Държавни институции,
  • Неформални групи/обединения на граждани.

Номинации в категорията се приемат за:

 1. Събитие на годината, популяризиращо рибарството и/или рибарските райони в
 2. Най-активно участие в кампанията на Националната Рибарска Мрежа „Аз подкрепям местните рибари“
 3. Инициатива/Кампания на годината за опазване на Черно море
 4. Инициатива на годината, популяризираща синята икономика

 5. Цялостен принос за популяризиране на рибарството и рибарските райони в България

 • Категория 2: „Изпълнение на Стратегии за ВОМР на МИРГ“
 • Допустими участници в категорията на конкурса:
 • МИРГ с одобрени стратегии за ВОМР

Номинации в категорията: 

 1. Най-добро представяне в интернет на Местна инициативна рибарска група
 2. Най-креативен подход при представяне на Стратегията за ВОМР на МИРГ
 3. Най-добър аудиовизуален продукт, популяризиращ Стратегията за ВОМР на МИРГ и рибарската територия
 4. Най-добра информационна кампания за популяризиране на Стратегиите за ВОМР на МИРГ
 5.  МИРГ с най-много одобрени проекти, финансирани чрез подхода ВОМР - не е необходимо изпращане на номинации, т.к. номинираните и победителите ще бъдат определени въз основа на данните в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) 
 6. Мярка от Стратегията за ВОМР на МИРГ, предизвикала най-голям интерес сред местните общности - не е необходимо да се изпращат предложения за номинации, т.к. номинираните и победителите ще бъдат определени въз основа на данните в ИСУН 2020 
 • Категория 3: „Проекти, финансирани чрез подхода ВОМР и ПМДР 2014-2020“
 • Допустими участници в категорията на конкурса:
  • Бенефициенти с одобрени проекти чрез подхода ВОМР и ПМДР
 • Номинации в категорията:
  1. Инвестиция на годината в сектора на рибарството и аквакултурите
  2. Проект на годината с принос за разнообразяване на икономическите дейности в рибарските територии
  3. Проект на годината с екологична кауза
  4. Най-иновативен проект
  5. Проект на годината с принос за популяризиране на местното културно наследство (материално и/или нематериално)
  6. Проект на годината с принос за подобряване качеството на живот в рибарските райони
  7. Проект на годината с принос за популяризиране на синята икономика

Процедура по номиниране

Предложения за номинации по всяка от категориите могат да бъдат изпращани от всички заинтересовани страни (без ограничение), като за целта следва да се изпрати кратко описание на номинацията, съдържаща обосновка в свободен текст, защо номинираният заслужава да спечели годишната награда. 

Краен срок за номинации: 31.01.2021 г.

Предложенията за номинации следва да се изпратят на e-mail: office@nrmbg.com 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.