ИАГ представи проект „Гори и гористи местности - картиране и оценка на екосистемните услуги извън НАТУРА 2000“

Проектът стартира на 31.08.2015 г. и е с продължителност 17 месеца

Днес, 15.06.2016 г., Изпълнителна агенция по горите представи на откриваща пресконференция проект „Гори и гористи местности - картиране и оценка на екосистемните услуги извън НАТУРА 2000“ FOR OUR FUTURE, съфинансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 (ФМ на ЕИП), договор № Д-33-89-31.08.2015 г. Проектът се изпълнява по Програма BG 03 Биологично разнообразие и екосистеми, мярка БГ 03.02 „Картиране и оценка на екосистемни услуги“ с Програмен оператор - Министерство на околната среда и водите.

Изпълнителна агенция по горите е основен бенефициент, с партньори Регионална дирекция по горите Кърджали и Норвежка горска група, Норвегия.

Основните цели на проекта включват:

  • Картиране и оценка на горските екосистемни услуги в зоните извън Натура 2000 на територията на цялата страна;
  • Изпълнение на Цел 2 от Европейската стратегия за биоразнообразието 2020 – запазване и възстановяване на екосистемите и на услугите и ползите, които предоставят;
  • Намаляване загубата на биологичното разнообразие и деградацията на екосистемните услуги.

Проектът стартира на 31.08.2015 г. и е с продължителност 17 месеца – до 31.01.2017 г. Общата стойност на проекта възлиза на € 439 637, като съфинансирането от страна на ФМ на ЕИП е 100%.

В основните дейности по проекта е заложено картиране на екосистемните услуги по одобрена от МОСВ методика за оценка и картиране на състоянието на горите и горските екосистеми и екосистемните услуги в България, както и проверка на данните.

 

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.