1. Начало
  2. Новини
  3. Горско стопанство
  4. Започнаха обществените консултации по новата Стратегия за горите на Европейския съюз

Започнаха обществените консултации по новата Стратегия за горите на Европейския съюз

Всички граждани и организации могат да се включат в обществените консултации до 19 април 2021 г.

Както бе обявено в Съобщението за Европейската зелена сделка, Европейската комисия  разработва нова (след 2021 г.) Стратегия на ЕС за горите. Тя ще надгражда Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г., ще обхваща целия жизнен цикъл на горите и ще насърчава многообразните услуги, които горите предоставят.

Стратегията ще бъде насочена и към осигуряване на здрави и устойчиви гори, които допринасят значително за постигане на целите в областта на биологичното разнообразие и климата, за намаляване и контролиране на природните бедствия, осигуряване на поминък на населението и за подкрепа на кръговата биоикономика и селските общности.

Освен това, Стратегията ще подпомогне ЕС да изпълни международните си ангажименти и ще формира основата на ясно установен, последователен и цялостен подход към горите, позволяващ по-силно лидерство на ЕС в международен план (в контекста на Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие, Парижкото споразумение, Конвенцията за биологичното разнообразие и Конвенцията за борба с опустиняването).

Всички граждани и организации могат да дадат своя принос в обществените консултации до 19 април 2021 г. Европейската комисия разчита на мнения и предложения от широк кръг заинтересовани страни, от национални, регионални и местни власти до собственици и мениджъри на гори, горски промишлености и предприятия, синдикати, граждани, потребители на дървесни продукти, неправителствени организации, университети, академични/изследователски центрове, други държавни и международни организации и финансови институции.

Организациите и предприятията, които участват в обществените консултации, са помолени да се регистрират в Регистъра за прозрачност на ЕС тук.

Целта на тази консултация е да събере мнения от граждани и заинтересовани страни, които след това Европейската комисия ще включи в подготовката на бъдещата Стратегия за горите.

Може да изпратите отговорите си на въпросника на всеки официален език на ЕС.

Самата публична консултация може да намерите тук.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.