1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. Изготвена е Концепция за определяне на целите за защитените зони от „Натура 2000“

Изготвена е Концепция за определяне на целите за защитените зони от „Натура 2000“

При разработването на Концепцията са съобразени насоките на ЕК

Изготвена е Концепция за разработване на специфични и подробни цели на ниво защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. Документът е резултат от съвместните усилия на учени-експерти, представители на НПО и МОСВ. Разработен е въз основа на Доклад, изготвен от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН, за пилотно разработване на подробни и специфични природозащитни цели на ниво защитена зона от мрежата „Натура 2000“ в България.

При разработването на Концепцията са съобразени насоките на ЕК, като е направен кратък преглед на произтичащите от тях изисквания. Посочени са разпоредбите на действащата нормативна уредба в страната по отношение на определянето на цели на опазване на защитените зони, както и основните източници на необходимата информация. Предложен е конкретен подход за разработване на специфични и подробни природозащитни цели. Предвидено е също така, че специфичните цели ще се разработват за всяка защитена зона и ще се включват като задължителна част от заповедите за обявяване на защитените зони – чрез утвърждаването им от министъра на околната среда и водите.

Концепцията можете да намерите на следния линк:

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/%D0%9D%D0%A1%D0%97%D0%9F/Kontseptsia_tseli_ZZ_N2000.pdf


 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.