МОСВ създаде Национален експертен съвет по изменение на климата

На първото му заседание беше разгледана позицията на България по предложението на ЕК за Рамка за политиките в областта климат - енергетика до 2030 г.

Във връзка с провеждане на националната политика по ограничаване изменението на климата, със заповед на министъра на околната среда и водите Светлана Жекова беше сформиран Национален експертен съвет по изменение на климата. Съветът e независим консултативен орган, чиято цел е да подпомага министъра при формирането на позиции, становища и поемането на инициативи за цялостно провеждане на държавната политика по ограничаване изменението на климата.

На първото му заседание в петък беше подробно обсъдена позицията на Република България по предложението на Европейската комисия за Рамка за политиките в областта на климата и енергетиката през периода 2020 – 2030 г.

„Цел от 25 % за енергийна ефективност на ниво ЕС, е реалистична и постижима за България. Би могла да се постигне и по-висока цел, но  трябва да се изгради механизъм за гъвкавост по отношение на енергийната ефективност в рамките на Европейския съюз“, каза министър Жекова по време на заседанието.

 „Страната ни може да приеме предложената в Европейската стратегия за енергийна сигурност цел от най-малко 15% от инсталирания капацитет за производство на електроенергия, да е с интерконекторни връзки до 2030 г. За повишаване на енергийната сигурност обаче трябва да се насърчават проекти от взаимен интерес, насочени към интерконекторни връзки, диверсификация и сигурност на доставките“, категорична беше още тя.

Съгласно предложението на ЕК за Рамка за политиките в областта климат - енергетика до 2030 г., сред задължителните цели е намаляването на емисиите на парникови газове на страните от ЕС с 40%, спрямо 1990 г., 27% дял на възобновяемите източници на енергия в крайното енергийно потребление за целия Европейски съюз, без индивидуални ангажименти за отделните държави-членки, както и изграждане на нова система на управление, основана на национални планове на държавите-членки за конкурентоспособна, сигурна и устойчива енергетика. В предложението се посочва още, че целта от 40% намаление на емисиите на парникови газове до 2030 г. се разпределя, като за секторите в Европейската схема за търговия с емисии редукцията е от 43%, спрямо нивото им от 2005 г., а за секторите извън Схемата, редукцията е 30% под равнището им за 2005 г. Предлага се и цел от най-малко 15% от инсталирания капацитет за производство на електроенергия да бъде с интерконекторни връзки до 2030 г. Индикативна цел, посочена в предложението, е отчитане на 30% енергийна ефективност на ниво ЕС до 2030 г.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.