1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. Нова стратегия за биоикономика за устойчивото развитие в Европа

Нова стратегия за биоикономика за устойчивото развитие в Европа

Биологичните ресурси и екосистемите в света са ограничени

Както съобщиха председателят Юнкер и първият заместник-председател Тимерманс в своето писмо за намеренията, придружаващо речта за състоянието на Съюза от 2018 г. на председателя Юнкер, новата стратегия за биоикономиката се вписва в усилията на Комисията за допълнително стимулиране на работните места, растежа и инвестициите.

Тя има за цел да подобри и разшири устойчивото използване на възобновяеми източници за преодоляване на глобалните предизвикателства като изменението на климата и устойчивото развитие.

Биологичните ресурси и екосистемите в света са ограничени, затова са необходими усилия и новаторски подход за изхранването на населението и осигуряването на чиста вода и енергия. Биоикономиката може да превърне водораслите в гориво, да рециклира пластмаси, да произведе мебели или дрехи от отпадъци, както и да създаде биологични торове от отпадъчни продукти от промишленото производство. Тя има потенциал да създаде 1 милион нови „зелени“ работни места до 2030 г.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: Очевидно е, че има нужда от промяна в системата, в начина, по който произвеждаме, потребяваме и изхвърляме стоки. Развивайки биоикономиката си — възобновяемия сегмент на кръговата икономика — ние можем да открием нови начини за осигуряване на храна, стоки и енергия, без да изчерпваме ограничените биологични ресурси на планетата. Освен това, не само опазването на околната среда и изменението на климата ни карат да преосмислим нашата икономическа парадигма и да модернизираме производствените си модели: тук се крие и значителен потенциал за нови „зелени“ работни места, особено в селските и крайбрежните райони.

Комисарят по въпросите на изследванията, науката и иновациите Карлош Моедаш, добави: „ЕС трябва да проправи пътя за превръщането на отпадъците, остатъците и непотребните предмети в продукти с висока стойност, екосъобразни химикали, фуражи и текстилни стоки. Научните изследвания и иновациите изпълняват ключова роля за ускоряване на изграждането на зелена европейска икономика и постигането на целите на ООН за устойчиво развитие.

Постигането на устойчива кръгова биоикономика изисква съгласувана работа на публичния и частния сектор. С цел да подкрепи това общо усилие, на основата на три ключови цели през 2019 г. Комисията ще въведе 14 конкретни мерки, включително:
1. Увеличаване на мащаба и укрепване на секторите, в основата на които стоят биологичните ресурси:
С цел да разгърне потенциала на биоикономиката за модернизиране на европейската икономика и осигуряване на дългосрочен, устойчив просперитет, Комисията:
ще създаде тематична инвестиционна платформа за кръговата биоикономика с бюджет от 100 млн. евро, за да се доближат до пазара иновациите в областта на биологичните ресурси и да се намали рискът за частните инвестиции в устойчиви решения;
ще подкрепя изграждането на нови устойчиви биорафинерии в цяла Европа.
2. Бързо внедряване на биоикономически практики в Европа:
В държавите членки и регионите, особено от Централна и Източна Европа, използването на биомасата и отпадъците може да се оптимизира значително. За тази цел Комисията:
ще изготви стратегическа програма за въвеждането на устойчиви системи за производство на храни, за селско и горско стопанство, както и за продукти на биологична основа;
ще създаде по линия на „Хоризонт 2020“ механизъм за подпомагане на политиката в областта на биоикономиката, с който ще подкрепя държавите членки при разработването на национални и регионални програми за биоикономика;
ще предприеме пилотни действия за внедряването на биоикономически практики в селските, крайбрежните и градските райони, например при управлението на отпадъците или на съхраняването на въглерода.
3. Защита на екосистемата и познаване на ограниченията на биоикономиката що се отнася до околната среда
Нашата екосистема е изправена пред сериозни заплахи и предизвикателства – увеличаващо се население, изменение на климата и деградация на почвите. За преодоляването на тези предизвикателства Комисията:
ще въведе обща за ЕС система за наблюдение, която да следи напредъка към устойчива и кръгова биоикономика;
ще подобри базата от знания и разбирането на специфични области на биоикономиката, като събира данни и осигурява подобрен достъп до тях чрез центъра на знанието относно биоикономиката;
ще осигурява насоки и насърчава добрите практики във връзка с функционирането на биоикономиката в безопасни за околната среда граници.

На 22 октомври в Брюксел Комисията ще бъде домакин на конференция, на която ще бъде обсъден планът за действие със заинтересованите страни и откроени значимите продукти на биологична основа.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.