Проектът на нов Закон за енергийната ефективност транспонира изцяло европейското законодателство в тази област

Очаква се проектът да бъде внесен за разглеждане в Народното събрание до края на януари

Проектът на нов Закон за енергийната ефективност транспонира изцяло в националното законодателство изискванията на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. Очаква се проектът да бъде внесен за разглеждане в Народното събрание до края на януари. С приемането му България ще изпълни изцяло задълженията си в тази област като страна-член на ЕС.

Както вече е известно, ЕК обяви, че започва две нови наказателни процедури срещу България, едната от които – за енергийна ефективност.

Официалното уведомително писмо до България за неизпълнение на задълженията й за нотифициране на националните мерки, транспониращи директива 2012/27/ЕС бе изпратено от ЕК през юли 2014 г. Тогава бе разработен проект на нов закон за енергийната ефективност, който премина през процедура на обществено обсъждане и междуведомствено съгласуване, но не бе приет поради оставката на правителството Орешарски. Сега след незначителни редакционни промени, наложени от промените в структурата на правителството, проектът ще бъде подложен отново на междуведомствено съгласуване и внесен за разглеждане в Народното събрание.

Разработването на изцяло нов закон бе наложено поради факта, че Директива 2012/27/ЕС въвежда коренно нов подход за насърчаване на енергийната ефективност, като внася правно обвързващи мерки, с цел да подтикне държавите-членки да насочат усилията си в по-ефективното използване на енергията на всички етапи от енергийната верига – от преобразуването на енергията, нейния пренос и разпределение до крайното й потребление.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.