Световната банка ще консултира МОСВ за управление на качеството на въздуха и климатичните промени

Подписани са две споразумения за предоставяне на аналитични и консултантски услуги

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и Тони Томпсън, постоянен представител на Световната банка за България, Чешката република и Словакия, подписаха две споразумения за предоставяне на аналитични и консултантски услуги, които ще бъдат финансирани по Оперативни програми „Околна среда“ и „Добро управление“ на Европейския съюз.

Банката ще окаже консултантска подкрепа на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в управлението на качеството на въздуха. Тя ще съдейства на МОСВ за разработване на национална програма за качеството на атмосферния въздух и национална програма за намаляване на общите годишни емисии и серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения, фини прахови частици и амоняк в атмосферния въздух. Така ще се подпомогнат усилията на страната за постигане на целите, свързани с емисиите вредни вещества в атмосферния въздух, в контекста на пакета от политики на Европейския съюз.

В рамките на второто споразумение в областта на справянето с рисковете от климатичните промени, Световната банка ще направи оценка на макроикономическите последици от изменението на климата в България. Констатациите на специалистите се очаква да допринесат за изготвянето на Националната стратегия на България за адаптация към изменението на климата и Плана за действие.

„Подписахме много важни споразумения, фокусирани около ключови приоритети на Министерството. Ще продължим да разчитаме на  подкрепата на Световната банка с експертиза и ноу-хау“, каза министър Ивелина Василева.

„Опазването на околната среда и защитата на природните богатства на България е ключова цел в новата Рамка за партньорство за България, одобрена от Борда на изпълнителните директори през май тази година,“ заяви Тони Томпсън. „Радваме се, че сме в състояние да подкрепим българското правителство с глобалните познания на Световната банка и да предложим идеи за това как природните ресурси да се използват по устойчив начин за благото на всички българи“.

Световната банка ще подпомага целенасочените усилия на МОСВ за подобряване на качеството на въздуха и за овладяване на негативните последици от измененията в климата.

Основен проблем за България от гледна точка постигането и поддържането на добро качество на атмосферния въздух в населените места е наднорменото ниво на фини прахови частици. Основните причини за него са битовото отопление през зимния сезон (използването на нискокачествени въглища, брикети и дърва, както и на стари и неефективни горивни устройства) и градският транспорт (остарял автомобилен парк).

С цел намаляване нивото на фини прахови частици, МОСВ предприема редица мерки. С промяна в Закона за чистотата на атмосферния въздух се дава възможност за прилагане на допълнителни мерки от страна на общините за подобряване на качеството на въздуха – създаване на зони за ниски емисии на вредни вещества, ограничаване на употребата на определени горива, ограничаване движението на превозни средства.

С финансиране по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 ще бъде извършен преглед на сега действащите общински програми за качеството на атмосферния въздух. Целта е да бъдат подпомогнати местните власти при анализа на текущото положение и при избора на адекватни мерки.

В областта на климата България активно участва в преговорния процес и ще подкрепи бързата ратификация от ЕС на Споразумението от Париж на Извънредното заседание на Съвета на министрите на околната среда, което ще се проведе на 30 септември 2016 г. в Брюксел. Страната ни ще се присъедини към Парижкото споразумение, когато приключи националната процедура по ратификация.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.