1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. Целите за опазване на 22 защитени зони от „Натура 2000“ са публикувани за обществено обсъждане

Целите за опазване на 22 защитени зони от „Натура 2000“ са публикувани за обществено обсъждане

Активното участие на всички компетентни органи, заинтересовани страни и широката общественост е от ключово значение при утвърждаването на природозащитни цели за зоните от екологичната мрежа „Натура 2000“

Продължава процесът по разработване на специфични и подробни природозащитни цели за защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. МОСВ публикува за обществено обсъждане специфични и подробни природозащитни цели за нови 22 защитени зони. Те са разработени от експертен екип под ръководството на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.

Целите за опазване на ниво защитена зона трябва да бъдат изпълнени, за да се гарантира дългосрочното опазване на типовете природни местообитания и видовете в зоната. Тези цели са основата за определяне на мерките за опазване и се основават на научни познания за състоянието на съответната зона, видовете и природните местообитания, предмет на опазване в нея, както и за основните въздействия и заплахи, които могат да им повлияят.

Целите за опазване са разработени конкретно за всяка защитена зона в изпълнение на насоките на Европейската комисия за постигане на пълно съответствие с изискванията на Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и на Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици.

Активното участие на всички компетентни органи, заинтересовани страни и широката общественост е от ключово  значение при утвърждаването на природозащитни цели за зоните от екологичната мрежа „Натура 2000“. Подробна информация за специфичните цели за опазване за 22-те зони можете да видите на https://www.moew.government.bg/bg/obstestveni-obsujdaniya-na-razraboteni-specifichni-i-podrobni-prirodozastitni-celi-na-nivo-zastitena-zona-za-19-zastiteni-zoni-ot-ekologichnata-mreja-natura-2000/

Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения, препоръки и коментари в срок до един месец от датата на публикуване на документите на 16 февруари на адрес: Министерство на околната среда и водите 1000, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 22, както и на ел. поща edno_gishe@moew.government.bg

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.