ЕК одобри „договорни отношения“ в млечния сектор

Предлага се мерките да бъдат валидни до 2020 г., с две междинни преразглеждания

Европейската комисия прие предложение за „договорни отношения в млечния сектор". Предложението има за цел да засили позицията на производителите на мляко и млечни продукти по снабдителната верига и да подготви сектора за устойчиво бъдеще, ориентирано в по-голяма степен към пазара, предава Рапид.

Предвиждат се писмени договори между млекопроизводителите и преработвателите, възможност за колективно договаряне на условията на договорите посредством организациите на производители, както и специфични правила на ЕС за междуотрасловите организации и мерки за повишаване на прозрачността на пазара. Предлага се мерките да бъдат валидни до 2020 г., с две междинни преразглеждания.

Комисията прие и доклад за пазара на мляко и млечни продукти в контекста на постепенното премахване на квотната система за млякото.

Наличието на подходящи ограничения на количествата, които са предмет на колективно договаряне, ще осигури равнопоставеност между селскостопанските производители и големите мандри, като същевременно ще поддържа адекватна конкуренция в снабдяването със сурово мляко. Тези ограничения на количествата се определят на 3,5 % от общото производство в ЕС и 33 % от националното производство, като са предвидени и определени гаранции и условия, чрез които да се избегне сериозно накърняване на интересите по-специално на МСП.

В предложението се предвиждат и специфични правила на ЕС за междуотрасловите организации, които обхващат всички части от веригата. Тези организации могат евентуално да играят полезна роля в научните изследвания, подобряването на качеството и насърчаването и разпространението на добри практики в методите на производство и преработка. Те допринасят за разширяване на познанията и прозрачността в сектора. Освен това се осигурява по-редовна информация за доставените обеми сурово мляко с цел по-добро познаване на производството и проследяване на развитието на пазара.

Мерките произтичат от препоръките на експертната Група на високо равнище за млякото (ГВР), утвърдени в заключенията на председателството на Съвета от 27 септември 2010 г.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.