1. Начало
 2. Новини
 3. Любопитно
 4. Над 100 млн. евро са предвидени по Националната програма за развитие на лозаро-винарския сектор

Над 100 млн. евро са предвидени по Националната програма за развитие на лозаро-винарския сектор

Снимка:

Най-голямо е финансирането по мярка "Преструктуририране и конверсия на винени лозя"

* Видео по темата може да видите ТУК
* Документи по програма за развитие на лозаро-винарския сектор

Националната програма за развитие на лозаро-винарския сектор стартира на 23 февруари тази година. Предвиденият бюджет по нея, който трябва да бъде усвоен до 2013-2014 г., е общо 112 млн. евро и е предназначен за:

 • Преструктуриране и конверсия на винени лозя
 • Застраховка на реколта
 • Промоция на вина в трети страни

По мярката „Преструктуририране и конверсия на винени лозя” бюджетът до 2013-2014 г. възлиза на 91 млн. евро.

Три основни дейности се финансират по тази мярка:

1. Конверсия - смяна на сортовия състав на насаждението чрез присаждане със сортове, класифицирани за съответните лозарски райони на страната;
2. Презасаждане със или без промяна на местонахождението на лозята (преструктуриране на лозята), със или без смяна на сорта с възможност за увеличаване на броя на лозите в хектар и/или смяна на формировката със или без смяна на подпорната конструкция.
3. Подобряване на методите и технологиите за управление на лозарското стопанство чрез:

 • увеличаване на броя на лозите в хектар;
 • смяна на формировката със или без смяна на подпорната конструкция;
 • изграждане на съоръжения за защита от щети, нанасяни от диви животни и птици;
 • изграждане на противоерозионни съоръжения;
 • изграждане на хидромелиоративни съоръжения - система за капково напояване;
 • изграждане на тераси;
 • реконструкция на съществуващи тераси;

Финансовата помощ по тази мярка за стопанската 2008–2009 г. е до 75% от направените разходи без завишаване на пределните цени, определени от изпълнителния директор на Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие”. Предварителните планове за преструктуриране и конверсия на площи с винени лозя се подават не по-късно от 10 май на съответната финансова година в съответното Териториално звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното. Подробни указания за прилагане на мярката...

Бенефициенти по тази мярка могат да бъдат следните групи земеделски производители:

 • Собственик, арендатор или наемател на плододаващо лозово насаждение, регистрирано като лозарско стопанство, съгласно чл.23 а, ал.2 от Закона за виното и спиртните напитки;
 • Производител, който управлява лозарско стопанство с минимална площ 0,1 ха, което е очертано в Системата за идентифициране на земеделските парцели;
 • Кандидат, който има подадена редовна годишна декларация по чл.22, ал.1 от ЗВСН, която не може да бъде нулева, а трябва да доказва, че лозовото насаждение е плододаващо.
 • Земеделски производител с право на презасаждане, възникнало след изкореняване на съществуващо лозово насаждение.
 • Имащ право на присаждане с цел смяна на сортовия състав на лозовите насаждения.

Всеки производител на винено грозде, който възнамерява да кандидатства по мярката трябва да изготви "Предварителен план за преструктуриране и конверсия на винени лозя"

Другата мярка от Националната лозаро-винарска програма е  „Застраховане на реколта” с бюджет 10 млн. евро, който трябва да се усвои до стопанската 2013-2014 г. 

Мярка има за цел да осигури превенция за гроздопроизводителите срещу настъпване на загуби вследствие на събития, независещи от човешка намеса и срещу които производителите не биха могли да се защитят независимо от степента на прогнозирането.

Тази дейност се подпомага за първи път и са включени основните рискове като градушка, пожари, наводнения, измръзване, късно пролетно осланяване, щети, нанесени от болести и неприятели, нападение от диви животни и др.

Мярката е насочена към:

 • Земеделски производители, застраховали реколтата си в избрана от тях застрахователна компания;
 • Собственици, арендатори или наематели на плододаващо лозово насаждение, което е регистрирано като лозарско стопанство, съгласно чл.23 а, ал.2 от Закона за виното и спиртните напитки;
 • Производители, които управляват лозарско стопанство с минимална площ 0,1 ха, което е очертано в Системата за идентифициране на земеделските парцели;
 • Земеделски производители с подадена редовна годишна декларация по чл.22, ал.1 от ЗВСН, която може да бъде нулева в случай на застраховане на лозя, встъпващи в плододаване.

Финансовата помощ по мярка "Застраховане на реколта" за стопанската 2008-2009 г. е в размер на:

 • до 80 % от стойността на застрахователната полица за застрахователни рискове, приравнени към природни бедствия;
 • до 50 % от стойността на застрахователната полица за други застрахователни рискове.

В момента има спад на износа на вино, затова предизвикателствата пред сектора не са леки. По-добра реализация на българското вино може да се постигне, ако се рекламира на атрактивни пазари като Русия, Китай, Япония... За тази цел до 2013-2014 г. могат да бъдат вложени 11 млн. евро чрез мярката „Промоция в трети страни”. По нея подлежат на подпомагане промоционални проекти, насочени към вина със защитено наименование за произход, географско указание или вината с означение на винения сорт лоза. От мярката могат да се възползват търговски дружества, сдружения, притежатели на колективни марки; сдружения на винопроизводителите и представителни професионални и междупрофесионални организации.

През 2008 г. нашите основни външни пазари са били Русия, Беларус, Монголия и някои страни от Далечния Изток. Азиатските пазари пък са недооценени от българските винари. Въпреки че има износ към държави като Китай, Корея, Сингапур и др., сделките за тези страни са единични. Други основни дестинации през последните няколко години, за които биха могли да се изнасят по-големи количества, са Канада и САЩ.

­Според Методи Портев, който е председател на кооперативна изба в с. Брестовица, начинът за измъкване от кризата в бранша е износът на виното. А експортът на българското вино в трети страни трябва да се разшири, като атрактивни пазари са Япония и Китай. Средствата, предвидени по мярката „Промоция в трети страни” могат целенасочено да бъдат използвани за популяризиране на качествата на българското вино в тези страни. Същото се отнася и за руските пазари, където досега са се изнасяли не толкова качествени продукти и чужденците реално не знаят колко хубаво е нашето вино. Според Методи Портев държавата трябва да подпомогне българските винопроизводители, като им осигури различни участия в международни изложения.

line

Материалът е публикуван по съвместен проект "ОСП - европейският модел за рентабилно земеделие", между Продуцентска къща "Агромедия" и Европейската комисияОСП
Европейският модел за рентабилно земеделие
...
повече информация

Ежегодно Изпълнителната агенция по лозата и виното актуализира лозарския регистър...

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.