1. Начало
  2. Новини
  3. Любопитно
  4. Възможности за кандидатстване по интервенционни програми в различни сектори на селското стопанство

Възможности за кандидатстване по интервенционни програми в различни сектори на селското стопанство

Интервенцията се отнася за пшеница, ечемик, царевица, сорго, ориз, мляко и месо, цвеклова захар

Вижте видео по темата ТУК
Други статии по темата...

Стабилизирането на пазарните цени на земеделските продукти е една от целите на Общата селскостопанска политика на ЕС. Това става възможно чрез пазарни мерки и интервенционна система. Целта на Интервенцията е да предотвратява нежелани спадове в пазарната цена. По този начин сe подпомагат доходите на земеделските производители.

Интервенцията се отнася за пшеница, ечемик, царевица, сорго, ориз, мляко и месо, цвеклова захар. Интервенционната цена е единна за всички видове зърнени култури в ес и според регламент 1784/2003 е 101,31 евро/тон. Цените са изчислени приблизително при курс на еврото спрямо лева 1 евро = 1,9558 лв., като може да се увеличава с месечни добавки от 0,46 евро за тон. Увеличението има за цел да компенсира част от разходите за съхранение.

Изкупуването е в рамките на определен период, който започва на 1 ноември и приключва на 31 май на календарната година. За някои култури се определят други дати според прибирането на реколтата. При преговорите този период беше определен и за българия. Изключение има за страните с т.нар. Южен тип производство (италия, испания, гърция и португалия), за които периодът е от 1 август до 30 април, както и за швеция, за която пък е от 1 декември до 30 юни.
Интервенцията е приложима към търговията на едро и за целта са установени минимални количества при една доставка – 10 тона за твърда пшеница и 80 тона за останалите видове зърно.
Интервенционните агенции на страните членки могат да определят и по-високи минимални количества. Зърното трябва задължително да е с произход от ес, не може да се предлага за интервенция внесено зърно от други страни. То трябва да отговаря на определени изисквания за качество, да е здраво, чисто и годно за реализация на пазара. Минималните качествени показатели са установени в регламент 824/2000.
Цената от 101,31 евро/тон е минималната гарантирана цена, която предпазва земеделските производители от загуби и намаляване на доходите в случай на неблагоприятни реколти и години. В случай че пазарната цена спадне под това равнище, съответният производител може да се обърне към интервенционната агенция със заявка за изкупуване. Агенцията е длъжна да изкупи зърното, в случай че то отговаря на законодателно установените минимални стойности на показателите за качество и ако е налице минимално количество (не по-малко от 80 тона; изключението отново е твърдата пшеница, за която минимумът е 10 тона). В никакъв случай интервенционната агенция не се намесва с покупки или продажби на пазара, за да ограничи възходящото развитие на цените. В това отношение тя е длъжна да поддържа пасивно поведение.
Продажбите на зърно, собственост на интервенционната агенция, са чрез търгове, като печелят офертите с най-висока предложена цена. Разбира се, ако не бъде постигната достатъчно висока цена, може да не бъде сключена сделка за продажба. В случай че пазарните цени са по-високи от международните, интервенционната агенция заплаща експортни субсидии, за да се компенсира ценовата разлика. Отпускането на субсидии отново е на тръжен принцип. При по-ниски вътрешни цени интервенционната агенция може да наложи експортни такси.
Вносът и износът стават с лицензи, като режимът на издаване на практика е регистрационен, тъй като издаващият орган няма право да откаже издаването, ако кандидатстващото лице е изпълнило всички изисквания. Забрана за издаване на лицензи има само в случаите, когато е застрашена продоволствената сигурност на вътрешния пазар.
При плодовете и зеленчуците, но не всички, целта на интервенцията е да се освободи пазара от сезонната свръхпродукция чрез нейното изтегляне. Това се прави от регистрирани организации на производители на плодове и зеленчуци (оп) и изтеглената продукция не трябва да се продава отново.

За прилагането на интервенционната политика и изкупуването по този начин най-вече на зърно българия имаше задължението до края на 2005 г. да създаде интервенционна агенция. На този етап нейните функции са поети от Разплащателната агенция на Държавен фонд „Земеделие”.

Всяка година лицензираните от Националната служба по зърното публични складове в цялата страна трябва да кандидатстват пред Разплащателната агенция, за да получат разрешение за интервенционен склад. За разлика от количествата на държавния резерв интервенционните запаси са собственост на Европейската комисия и ако един производител продаде продукцията си там, няма право да я изтегля, ако цените се покачат. Разплащателната агенция разполага с експерти, които да оценяват качеството на продукцията. В момента окачествяването на зърното в страната се извършва от Службата по зърното и нейните акредитирани лаборатории.
Интервенционните центрове се одобряват от интервенционната агенция съгласно изискванията на Регламент 2273/93.
Целта на публичното съхранение на селскостопански продукти е стабилизирането на пазарите и осигуряването на добър жизнен стандарт на населението в селските райони. Държавите членки изкупуват продуктите на определената от Съвета по предложение на ЕК интервенционна цена и ги съхраняват, докато могат да ги продадат, без това да наруши цените на пазарите в ЕС. Комисията възстановява на държавите членки разходите за съхранение и част от първоначалнaта изкупна цена на продуктите (елемент на амортизация).

line

Материалът е публикуван по съвместен проект "ОСП - европейският модел за рентабилно земеделие", между Продуцентска къща "Агромедия" и Европейската комисия...повече информация

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.