Експерти от 33 държави се събраха в София за семинар, посветен на опазването на египетския лешояд

Основната цел бе разработването на План за действие за опазване на балканската, кавказката и централно-азиатската популация

Международната работна среща, посветена на световно застрашения от изчезване египетски лешояд се проведе от 5 до 8 юли в София, с главен организатор Българското дружество за защита на птиците в рамките на LIFE+ проект „Помощ за египетския лешояд“. Основната цел на срещата бе разработването на План за действие за опазване на балканската, кавказката и централно-азиатската популация на египетския лешояд по миграционния му път и в местата за зимуване.

На семинара присъстваха над 70 представители на институции, учени, изследователи и специалисти от 33 страни, в които лешоядите отглеждат своето поколение, посещават или прекарват зимата. По време на семинара бяха идентифицирани следните основни заплахи, които стоят в основата на намаляващата популация на египетския лешояд: незаконно използване на отрови за борба с хищници и на пестициди в селското стопанство;  широката употреба на оловни сачми; недостатъчното количество достъпна храна, причинено от деградация на местообитанията; сблъсъци с вятърни паркове и токови удари от електропроводи; безпокойство в местата за размножаване и преследването на вида за нуждите на традиционната медицина в някои африкански страни.

Спрямо тези заплахи бяха определени и следните приоритети в дейностите по опазването на египетския лешояд: борба и редуциране на всички видове отравяния, намаляване на незаконния лов, търговията и безпокойството, предотвратяване на  сблъсъците с ветрогенератори и необезопасени електрически стълбове; изграждане на капацитет в Централна Азия, Африка и Близкия изток, насърчаване на научните изследвания извън зоните за размножаване на вида и подобряване на обмена на информация. Всички заинтересовани страни са призовани да приемат Плана за действие за опазване на балканската и централно-азиатската популация на египетския лешояд по миграционния му път и да подобрят сътрудничеството помежду си и своите усилия за опазване на вида. 

Египетският лешояд е единственият мигриращ лешояд в Европа и е най-бързо изчезващата хищна птица на континента. Само на Балканите популацията му е намаляла с над 80% за последните 30 години. Международният план за действие ще играе ролята на ключов инструмент за насърчаване на трансконтиненталното сътрудничество и прилагането на  мерки за опазването на популациите на египетския лешояд от Балканския полуостров, Централна Азия и Кавказ, Близкия изток и Африка, които заедно споделят 40% от световната популация на вида.

Срещата се организира от БДЗП в рамките на LIFE+ проект „Помощ за египетския лешояд“, финансиран от Европейската комисия и Фондация „А. Г. Левентис“, и от Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.