1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. МОСВ: Основният риск за околната среда в района на Камен бряг е преодолян

МОСВ: Основният риск за околната среда в района на Камен бряг е преодолян

Министър Асен Личев информира, че е възложил на Изпълнителната агенция по околна среда да извърши площен мониторинг на морската вода в радиус един километър около кораба

На брифинг пред журналисти министърът на околната среда и водите Асен Личев потвърди, че с източването на горивото от долните резервоари на заседналия кораб основният риск за околната среда в района на Камен бряг е преодолян. На практика това означава, че няма как при каквито и да е обстоятелства да бъде пробит резервоарът, от който да изтече опасното гориво – лек дизел.  Той уточни, че съгласно Регламент ЕС 2015/830 на ЕК лекият дизел, който вече е отстранен от кораба, е класифициран като силно токсичен спрямо водните организми, с дълготраен ефект и върху скалите наоколо и част от плажната ивица.

Съгласно този Регламент, който е задължителен за България, не се допуска също карбамид да бъде пренасян в насипно състояние. „Недопустимо е страна-членка да допусне един кораб, който видимо отива към брега, видимо е натоварен с насипен карбамид, да се блъсне в нашия бряг, да застраши водната екосистема и да застраши защитената зона „Яйлата“. За мен това е мотив да сезирам Прокуратурата да проведе разследване по раздел престъпление срещу околната среда от Наказателния кодекс срещу Морска администрация“ – каза министър Асен Личев. В тази връзка той сподели: „Всъщност от редовното правителство преди нас заварихме само две годни неща - джипът, който се шофираше от премиер с държавни средства, и неговата медия за лична употреба „Севда ТВ“. Защото администрацията, която заварихме като наследство, специално в Морска администрация и в частност в МОСВ, показа, че тя притежава професионална, етична, морална нищета“, каза министърът и продължи изложението си така:

„Всъщност ние бяхме изправени пред две кризи. Едната е административна, тежка, другата е екологична криза. За мен преломните моменти бяха два. Единият на 26 септември, когато написах позиция, с която инициирах започването на действия от страна на Морска администрация. Вторият момент е на 27 септември през нощта, когато видях как действията на Морска администрация да изнесе карбамида бяха по-скоро пагубни, отколкото полезни, от гледна точка на опазването на морската среда. В резултат на това, както ви е известно, аз наложих и принудителна административна мярка, с която забраних по-нататък извършването на тази операция.

На 25-ти, преди провеждането на операцията, нашите органи взеха проби от водата около заседналия кораб, а след като видях как протече тази операция, наредих да вземат проби пак от там. Резултатите от вчера, които изтекоха в мрежата, бяха неправилно коментирани. Всъщност какво показваха те? Това преди операцията го считаме, че е фоновото съдържание на нитрати в този район. В сравнение с фоновото съдържание пробите след провеждане на операцията показват 1,6 пъти по-висока концентрация на амониев нитрат“ – изясни министър Личев.

Росица Карамфилова, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по околна среда, допълнително обясни, че резултатите от взетите на мястото полеви проби за установяване на показатели като PH активна реакция, температура, разтворен кислород, наситеност на кислорода показват, че тенденцията е абсолютно стабилна. Такава, каквато е била към 25 септември, се наблюдава и към днешна дата, като резултатите са сравними със стандартния и регулярен мониторинг, който се осъществява от Института по океанология. Що се отнася до стойностите за азот амониев, след установения разсип на карбамид при неправилното му отнемане от кораба е установено превишение в сутринта, точно след вечерта на разсипването - това беше очевидно за всички и резултатите го потвърдиха. Изпълнителният директор на ИАОС подчерта, че като индикация за това, дали има опасност от цъфтеж и изчерпване на кислорода, изключително важна е пробата за разтворен кислород и за наситеност на кислород в морската среда, която в момента показва абсолютна стабилност в тенденцията.

Министър Асен Личев информира, че е възложил на Изпълнителната агенция по околна среда да извърши площен мониторинг на морската вода в радиус един километър около кораба, който да служи като база за сравнение за последствията върху околната среда при всяка следваща операция, която ще бъде проведена по спасението на заседналия кораб.

Той подчерта, че органите на МОСВ влязоха в ролята си от първия момент, продължават всекидневно да следят състоянието на водите в Черно море в района кораба и са в готовност да окажат всякакво съдействие на каквато и да е спасителна операция, предложена от колегите им от Министерството на транспорта.

„Оттук нататък нашият общ приоритет ще бъде да не допуснем по никакъв начин увреждане на околната среда, здравето на хората и увреждане на защитената зона“, каза в заключение министър Асен Личев.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.