Етикет: Асен Личев
post-image
Новини Околна среда

Министър Личев: Околната среда може без човечеството, но то не може без нея

Министър учреди „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще“ с идеята конкурсът да се провежда всяка година като част от инициативите за отбелязване на Европейската седмица на мобилността в България
post-image
Новини Околна среда

МОСВ: Основният риск за околната среда в района на Камен бряг е преодолян

Министър информира, че е възложил на Изпълнителната агенция по околна среда да извърши площен мониторинг на морската вода в радиус един километър около кораба
post-image
Новини Околна среда

Министър проведе работна среща със заместник-министъра на външните работи Румен Александров

Министър Личев запозна заместник-министър Александров с препоръките на ЕК, отправени като следствие от Годишния доклад за 2020 г. по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., които изискват корективни действия от страна на Българи
post-image
Новини Околна среда

Министър Личев: Не е достатъчен само Национален план за управление на отпадъците, нужно е всеки от обществото да го следва

Изявление на министъра на околната среда и водите във връзка с приетия от правителството Национален план за управление на отпадъците (НПУО) за периода 2021-2028 г.