По данни на Евростат 24 на сто от отпадъците у нас се рециклират

97 млн. лв. са отделени за подпомагане на общините да се справят със закриването на старите сметища

Според данните на Евростат за 2013 г. 24 на сто от отпадъците у нас се рециклират. По този показател сме на 15-то място сред държавите-членки, и без да сме постигнали заложеното в законодателството, устойчиво вървим в правилната посока. Това заяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на организирания от МОСВ и Посолството на Франция в България семинар „Устойчиво управление на общинските отпадъци: добри практики от България и Франция“, който днес се провежда в столицата. България работи активно и цялостната национална  политика, провеждана до момента от МОСВ, показва устойчиво и плавно повишаване на резултатите за постигане на целите в европейското законодателство. Депонираните количества битови отпадъци намаляват с 6% годишно от 2009 г. насам, посочи министър Василева.

В европейски мащаб активно се работи за въвеждането на принципите за ресурсна ефективност и „кръгова икономика“ – ЕК вече започна разговорите си с държавите-членки във връзка с подготовката на новия законодателен пакет, който очакваме да бъде внесен до края на годината. Акцентът се поставя върху икономическата полза от повторната преработка и употреба, рециклиране и превенция на образуване на отпадъците, каза министърът. Трябва да престанем да говорим за боклук и отпадъци, а за ресурси, категорична бе Василева. „В процес на изпълнение са 20 проекта за изграждане на регионални системи за депониране на отпадъци, 7 от които вече са изградени – само тази година въведохме в експлоатация 5 нови, а до края на 2015-а очакваме за общините в още 9 региона да бъдат осигурени съвременни съоръжения за третиране на отпадъците. Продължават усилията за закриване и рекултивация на депата“, каза министърът.

От думите й стана ясно, че към момента са осигурени средства за 43 общински депа чрез ОП „Околна среда 2007-2013“. 97 млн. лв. са отделени за подпомагане на общините да се справят със закриването на старите сметища. В Оперативната програма за следващия програмен период, нови 560 млн. лв. ще бъдат заделени за подпомагане на политиката по управление на отпадъците. Всички общини ще могат да бъдат бенефициенти по програмата за изграждане на компостиращи инсталации. Това е съчетано с усилията за разделно събиране на отпадъците и изграждането на адекватни системи за тази цел. В 171 общини вече са изградени такива системи, което представлява покритие на 6, 5 млн. от населението на България.

„Всеки французин произвежда по 600 кг отпадъци всяка година – три пъти повече от всеки българин, затова сме си дали сметка, че трябва заедно да работим, за да ограничим последствията от „производството“ на отпадъци. Управлението на отпадъците е основен въпрос, защото от него зависи качеството на околната среда, намираща се непосредствено край нас. Всеки жител има основна роля в рециклирането и остойностяването на отпадъците. Важно е всеки консуматор да осъзнае, че всички отпадъци са потенциални нови ресурси –процесът трябва да бъде разбран и да се организира“, заяви посланикът на Франция у нас Ксавие Лапер дьо Кабан и благодари за партньорството с МОСВ и с българските общини.

Семинарът се провежда в контекста на подготовката на 21-ата Сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, на която Франция ще бъде домакин от 30 ноември до 11 декември 2015 г. Целта е чрез подобни форуми да се споделят опит и добри практики, да се разширят българо-френското сътрудничество в областта на околната среда и да се покажат усилията на двете страни за по-добро управление и оползотворяване на отпадъците за целите на устойчивия растеж.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.