Ученици показаха как пестят енергия в своето училище

На конференция беше представен опитът на четири училища, изпълняващи проект за опазване на климата

Резултатите  от изпълнението на  Проект за опазване на климата чрез подобрено поведение на енергопотребителите в европейските училища бяха отчетени на конференция. Националният доверителен екофонд (НДЕФ) в партньорство с Независимия институт по околна среда в Берлин и с финансовата подкрепа на германското министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност осъществиха проекта.

На конференцията беше представен опитът на  четири училища, изпълняващи проекта – две в Самоков и две в район „Люлин“ на столицата. Учениците показаха как измерват температурата и осветеността в своето училище, как проверяват вратите и радиаторите и как обучават своите съученици и учители. Демонстрираха колко енергия е спестена в резултат от дейността на специално сформираните енергийни екипи.

НДЕФ ще стартира през май следващата си инициатива с подкрепата  на Германското министерство на околната среда, този път в партньорство с шест страни от Европа и в нови десет училища у нас. За следващите етапи и още по-широкото прилагане на подходите за промяна на поведението на децата в училище ще бъдат привлечени и университетските преподаватели от екипа на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, който има амбицията да създаде своя постоянна програма за квалификация на учителите от цялата страна по всички предмети по темата климат и енергия.

Гости на конференцията бяха Ирена Георгиева, председател на УС на НДЕФ,  Боряна Каменова, директор на дирекция „Политики по изменение на климата“ в МОСВ, Лиляна Друмева от  Министерството на образованието и науката, Аня Кречтинг от Федералното министерство на околната среда на Република Германия, кметовете на район „Люлин“ в София Милко Младенов и на община Самоков – Владимир Георгиева.