УЕБИНАР на тема "Опазване на видовете и местообитанията чрез устойчиво селско стопанство"

СНЦ „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“ в партньорство с АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ и немската фондация EuroNatur организират СЕМИНАР на тема "Опазване на видовете и местообитанията чрез устойчиво селско стопанство".

Предвид мерките за безопасност и въведените ограничения в страната СЕМИНАРА ще се проведе чрез онлайн платформата Zoom на 11-12 Март 2021 г..

Семинарът e насочен към природозащитни неправителствени и други организации, развиващи земеделие и животновъдство с цел опазване на редки и защитени видове и техните местообитания.

През последните години активното управлението на редки видове, местообитания и ландшафти от страна на НПО, чрез директни инвестиции в селскостопански дейности, животновъдство и консултантски услуги набира все по-голямо значение. Закупуването на земеделски земи в райони с високо ниво на биоразнообразие и съхранени ландшафти, отглеждане на редки и автохтонни породи домашни животни, прилагане на традиционни практики за отглеждане – трансхуманция, пасторализъм и др. – се изпълняват от различни неправителствени организации в България. В много от случаите тези инициативи са част от международни и партньорски проекти, които са подкрепяни от водещи европейски организации и институции като Евронатур, ЕАФ, ФЗС, Програма LIFE на ЕС и др. Освен директния природозащитен ефект, тези дейности допринасят и за опазването на традиции и култура, съхраняване на генетичния ресурс на редки породи и увеличаване на ареала им на разпространение, съхраняване и оформяне на характерен ландшафт за целевите райони. Тези инициативи са изпълняват приоритетно в райони с високо ниво на биологично разнообразие като НАТУРА 2000, Инициативата Европейски Зелен Пояс, Национални и Природни Паркове. В България, няколко водещи неправителствени природозащитни организации развиват тези направления.

ЦЕЛИ

  • Споделяне на резултати и постижения от този тип дейност;
  • Обмяна на ноу хау за земеделието и животновъдството с природозащитна насоченост;
  • Обобщаване на общия брой животни и площи които се стопанисват с природозащитна цел;
  • Оценка на ефекта върху целевите видове и местообитания и ландшафти;
  • Възможности за сътрудничество и коопериране;
  • Определяне на основни трудности и предизвикателства в процеса;
  • Предоставяне и използване на екосистемни услуги;
  • Събиране на обратна връзка по отношение на селскостопански политики.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НАСОЧЕНИ КЪМ ОПАЗВАНЕТО НА РЕДКИ И ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ:

1. Земеделие с консервационна насоченост;

2. Животновъдство с консервационна насоченост;

3. Аквакакултури, управление на водни обекти с консервационна насоченост;

4. Екосистемни услуги.

Събитието ще се проведе чрез онлайн платформата Zoom на 11-12 Март 2021 година.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.